Sorin Mindrutescu, seful Oracle Romania, a fost ales presedinte al Comitetului Reprezentantilor de catre membrii comitetului, dupa demisia lui Bogdan Dragoi, care a devenit ministru al Finantelor Publice, se arata intr-un comunicat remis BVB.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitatea sa de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului informează că în sedinţa Comitetului Reprezentanţilor SC Fondul Proprietatea SA care a avut loc în data de 13 februarie 2012 a fost ales în calitate de Preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor domnul Sorin - Mihai Mîndruţescu, urmare a demisiei domnului Bogdan – Alexandru Drăgoi din funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor.

De asemenea, în cadrul aceleaşi şedinţe, domnul Julian Healy a fost ales membru interimar în Comitetul Reprezentanţilor SC Fondul Proprietatea SA, potrivit prevederilor art.16 alin. (5) din Actul Constitutiv în vigoare al SC Fondul Proprietatea SA, ca urmare a vacantării funcţiei deţinute de domnul Bogdan - Alexandru Drăgoi. Astfel, numirea domnului Julian Healy în calitate de membru interimar îşi va produce efecte începând cu data înregistrării acesteia la Registrul Comerţului.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.