Fondul de compensare a investitorilor de pe piața de capital românească a înregistrat o pierdere în creștere cu 3,4%, anul trecut, la peste 348.000 lei, reiese dintr-un raport publicat pe site-ul propriu.

Bursa de Valori BucurestiFoto: BVB

Potrivit acestuia, principalul risc la care este expus Fondul este să nu aibă resurse financiare suficiente pentru compensarea investitorilor în situația apariției unui nou caz de compensare.

„În același timp, Fondul trebuie să asigure un echilibru între obligațiile de plată ale acestuia (capacitatea de compensare și obligațiile curente rezultate din funcționarea Fondului) și capacitatea membrilor de a contribui la resursele Fondului. Criza financiară, prin efectele pe care le-a avut asupra participanților pe piața de capital din România a crescut considerabil probabilitatea apariției unor cazuri de compensare și, în consecință, riscurile Fondului”, se arată în document.

Riscurile aferente îndeplinirii scopului Fondului, și anume compensarea investitorilor, sunt riscurile aferente contribuției speciale, riscurile aferente contractării unui împrumut și riscurile operaționale.

"În cazul plății de compensații, Fondul are la dispoziție posibilitatea de a colecta contribuții speciale care pot fi egale cu cel mult dublul contribuției anuale colectate pe parcursul unui an, calculat pentru fiecare membru. Din cauză că sumele ce pot fi colectate sunt limitate de valorile contribuției anterioare, există posibilitatea ca aceste contribuții să nu acopere necesarul pentru plata compensațiilor, lăsând ca soluție contractarea unui împrumut", informează raportul citat.

Numărul membrilor Fondului a continuat să scadă și în anul 2017, ajungând la 37 la data de 31 decembrie 2017, comparativ cu 41 evidențiați în Registrul Membrilor la sfârșitul anului 2016. Dintre aceștia, 24 sunt societăți de servicii de investiții financiare, 8 intermediari institutii de credit și 5 societati de administrare a investițiilor.

Fondul compensează investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor, plafon prevăzut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.