Atât în cazul companiilor listate, cât și al celor nelistate, schimbările se înregistrează în registrul acționarilor. Fiecare societate pe acțiuni este obligată să țină registrul acționarilor.

Daniela Serban, presedinte ARIRFoto: Arhiva personala

Companiile nelistate țin registrul acționarilor prin grija consiliului de administrație, în vreme ce pentru cele listate, registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central. Deopotrivă, orice eveniment corporativ al unei societăți pe acțiuni trebuie înregistrat la Registrul Comerțului. Totuși, societățile listate trebuie să înregistreze evenimentele corporative și la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), se arată într-un raport al ARIR.

Diferența majoră dintre procesarea majorărilor de capital este aceea că în timp ce:

  • la companiile nelistate majorarea se înregistrează în registrul acționarilor imediat după finalizarea subscrierilor și modificarea actului constitutiv,
  • la celelalte (listate) se înregistrează în registrul acționarilor numai după modificarea actului constitutiv, înregistrarea la registrul comerțului, publicarea actului modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și expirarea termenului de opoziție de 30 de zile de la publicare (în cazul majorărilor de capital social cu aport).

Așadar, în ceea ce privește companiile listate, drepturile acționarilor sunt recunoscute de societatea pe acțiuni de la momentul înregistrării ca acționar în registrul acționarilor.

“Prin urmare, până la momentul înregistrării în registrul acționarilor a majorării de capital social, subscriitorul unei acțiuni noi nu poate exercita drepturile conferite de acțiunea respectivă (dreptul de a participa la adunarea generală, dreptul de vot, dreptul de dividende) și nu poate înstrăina acțiunea respectivă”, mai arată ARIR.

Cele mai frecvente probleme întâmpinate de membrii ARIR cu privire la piața de capital locală și reglementările asociate emitenților se referă la:

• multiplele forme și sisteme de raportare;

• lipsa unei platforme unice;

• lipsa unui sistem integrat de raportare către BVB și ASF.

• Emitenții doresc să existe un singur raport anual și o simplificare a înregistrărilor și duratei privitoare la modificările de capital.

“Dublarea raportărilor către BVB și ASF și suprapunerea documentației ce trebuie pregătită măresc inutil complexitatea procesului de raportare”, menționează sursa citată.