Hidroelectrica a anunțat intentia Fondului Proprietatea de a desfășura o ofertă publică având drept obiect acțiuni ordinare existente deținute de Fond în companie.

Sediul HidroelectricaFoto: AGERPRES

„Hidroelectrica intenționează totodată să aplice pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Oferta va fi lansată după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară”, anunță Fondul Proprietatea.

Fondul a primit aprobarea acționarilor de a dispune în cadrul ofertei de întreaga sa participație de până la 19,94%, din numărul total de acțiuni emise de Hidroelectrica.

Numărul de acțiuni ce vor fi vândute în cadrul Ofertei va fi determinat ulterior.

“Hidroelectrica nu va realiza o majorare de capital conexă Ofertei și nu va beneficia în vreun fel de fondurile obținute prin ofertă. Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și institutionali din România, precum și investitorilor instituționali internaționali eligibili.

Se preconizeaza ca admiterea la tranzactionare va avea loc în iulie 2023.

Imediat după admitere, acțiunile vor fi incluse în indicele BET al BVB.

Actiunile vor fi oferite și tranzacționate, după admitere, în lei românești.

Hidroelectrica și Fondul Proprietatea au agreat să încheie un acord de restricționare a înstrăinării pentru o perioadă de 180 de zile, iar Statul Roman, acționarul majoritar al Hidroelectrica, a fost de acord să încheie un acord de restricționare a înstrainarii pentru o perioadă de 12 luni de la data admiterii.

Ce profit a avut Hidroelectrica în anii trecuți în și primul trimestru din 2023

Conform unui comunicat al companiei, între 2018 și 2022, Societatea a avut o cotă de piață de aproximativ 29% având în vedere energia totală generată și livrată în sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generată din surse hidroelectrice de 13,6 TWh în 2022, de 16,9 TWh în 2021 și de 15 TWh în 2020 (toate acestea reprezentând cantitatea brută de producție). Producția din 2022 reflectă condițiile hidrologice mai puțin favorabile din cauza secetei severe.

Totodată, Hidroelectrica furnizează energie electrică pe piețele de energie electrică angro și cu amănuntul.

Cota de piață a Societății în ceea ce privește energia electrică furnizată consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% în 2020, la aproximativ 8% în decembrie 2022, iar numărul de clienți a crescut de la 2.465 în 2020, la peste 482.000 în 2022.

În 2022, Societatea a furnizat aproximativ 3,7 TWh energie electrică clienților finali, potrivit ANRE.

În anii încheiați la 31 decembrie 2022, 2021 și 2020, Societatea a generat venituri consolidate în valoare de 9,452 miliarde lei, 6,489 miliarde lei și, respectiv, 3,841 miliarde lei.

În aceeași perioadă, Societatea a raportat profituri anuale (nete) în valoare de 4,464 miliarde lei, 3,116 miliarde lei și, respectiv, 1,558 miliarde lei.

În primul trimestru din 2023, Societatea a obținut venituri consolidate de 3,272 miliarde lei ce au fost generate de creșterea cantității totale de energie vândută (4.838 GWh în primul trimestru din 2023) atât pe segmentul de producție, cât și pe cel de furnizare.

Acest lucru a condus la obținerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,184 miliarde lei și a unui profit net de 1,723 miliarde lei în primul trimestru din 2023, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1.702 miliarde lei și a unui profit net raportat de 1,287 miliarde lei în primul trimestru din 2022.