Dacă vrei să investești în Hidroelectrica, trebuie să iei în considerare și riscurile, unele politice, iar altele de mediu. Asta poate afecta investițiile și profitabilitatea.

Sediul HidroelectricaFoto: AGERPRES

Ceea ce scriem mai jos este preluat din prospect. Acolo aveți mai multe detalii despre fiecare risc în parte, precum și exemple.

1. Modificarea reglementărilor sau politicilor guvernamentale, în special ca urmare a unui nivel crescut de intervenție a Guvernului pe piața energiei electrice, ar putea să aibă efecte semnificative și negative asupra activității.

Deciziile Guvernului și ale autorităților de reglementare cu privire la producția și furnizarea de energie electrică și, în special, la prețurile autorizate pentru cumpărarea și vânzarea de energie electrică pot afecta veniturile.

2. Este posibil ca Grupul să nu poată să își pună în aplicare cu succes planul de dezvoltare

Este posibil ca Grupul să nu poată să își pună în aplicare planul de dezvoltare în legătură cu proiectele sale hidroenergetice care se află în prezent în diverse etape de execuție, fiind expuse unor riscuri juridice, de dezvoltare și de execuție.

Planul de investiții al Societății până în 2027 include proiecte hidroenergetice care în prezent se află în diferite stadii de execuție, cu o putere instalată totală estimată de 206 MW și o producție medie

anuală estimată de 700 GWh/an. Nu poate exista nicio garanție că planul de dezvoltare al Grupului va fi realizat sau, dacă va fi realizat, va avea rezultatul planificat. Proiectele pot fi încetate sau suspendate, iar obiectul și calendarul unui proiect se pot modifica.

Este posibil ca Hidroelectrica să nu poată să își pună în aplicare planul de dezvoltare în legătură cu dezvoltarea sau achiziționarea de noi proiecte de energie verde sau alte ținte M&A. Dacă sunt realizate, este posibil ca aceste proiecte să nu obțină rezultatele așteptate și să expună Grupul la riscuri specifice achizițiilor și dezvoltării și exploatării proiectelor de producție a energiei regenerabile, precum și la creșterea costurilor de exploatare.

Retehnologizarea și modernizarea instalațiilor hidroenergetice ale Grupului sunt expuse unor riscuri de dezvoltare și juridice.

3. Producția de energie electrică și cererea pentru energia electrică produsă sunt supuse condițiilor climatice care ar putea să fie independente de voința Grupului.

Totodată, schimbările climatice și episoadele de evenimente meteorologice severe ar putea avea un efect negativ asupra echipamentelor de producție (puse în funcțiune și planificate a fi puse în funcțiune).

4. Rezultatele operațiunilor Grupului pot fi afectate de fluctuațiile prețului energiei electrice.

Veniturile și marjele Grupului în activitățile sale sunt expuse la fluctuațiile prețurilor energiei electrice pe piețele angro și cu amănuntul.

Prețurile energiei electrice sunt stabilite în funcție de cererea de energie electrică din partea consumatorilor finali, de furnizarea de energie electrică de la activele de producție conectate la rețea, precum și de capacitatea de interconectare cu țările vecine și de situația pieței din acestea. În cazurile în care Societatea alege să vândă pe piața liberă, aceasta își asumă expunerea astfel rezultată la fluctuațiile de preț de pe piața energiei electrice.

5. Hidroelectrica face obiectul unor reglementări tot mai stricte și complexe în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor și poate fi expus la obligații semnificative în cazul oricărei nerespectări a respectivelor reglementări.

Producția de energie poate cauza daune mediului înconjurător, cum ar fi poluarea accidentală a

apelor cu produse petroliere, impactul negativ asupra factorilor de mediu și pierderile de energie ca urmare a obligaţiei de asigurare a debitului ecologic.

Astfel, având în vedere riscurile specifice producției de energie, Hidroelectrica face obiectul numeroaselor legi și reglementări internaționale, naționale și locale în materie de mediu, care devin

din ce în ce mai împovărătoare.

6. Este posibil ca Societatea să nu poată respecta obligațiile legale de gospodărire a apelor introduse recent.

În conformitate cu Planul Național de Management și articolul 53(4) din Legea Apelor nr. 107/1996 („Legea Apelor”), lucrările de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apă trebuie să fie prevăzute cu instalații/construcții care să asigure în aval un debit de servitute (compus din debitul ecologic și debitul minim necesar utilizatorilor din aval), precum și, după caz, cu construcții care să asigure migrarea faunei acvatice (în special a ihtiofaunei).

Citește și:

Românii „fac coadă” la acțiunile Hidroelectrica. Subscrieri de 381 milioane lei în prima zi de IPO / Tranșa pentru persoane fizice se va mări cu 5% dacă este interes ridicat

Ce trebuie să știi dacă vrei să investești în Hidroelectrica / Câte acțiuni au rămas și când expiră discountul