OMV Petrom începe procesul de delistare a certificatelor globale de depozit (GDR) de la London Stock Exchange, anunță compania pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Pret benzina PetromFoto: HotNews.ro / Adrian Vasilache

Care este motivul:

“Evolutia Bursei de Valori București de-a lungul anilor, includerea societății în indicii Piețe Emergente FTSE Russell și serviciile de market making ale emitentului contractate de societate începând din septembrie 2021 au făcut ca acțiunile tranzacționate la Bursa de Valori București să fie mai atractive, din punct de vedere al lichidității, față de GDR-urile tranzacționate la Bursa de Valori din Londra”

Hotărârile relevante privind aprobarea delistării au fost aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 26 aprilie 2023.

Din punctul de vedere al situatiei de fapt, GDR-urile au fost admise la tranzactionare pe Piata Principala din data de 20 octombrie 2016.

La acel moment, listarea la Bursa de Valori din Londra a fost luata în considerare pentru ca societatea să aibă acces la o bază mai mare de investitori și, de asemenea, din cauza lichidității scăzute și a limitărilor privind accesibilitatea pe Bursa de Valori București.

A fost depusa o cerere catre Autoritatea de Conduita Financiara pentru delistarea GDR-urilor de pe Lista Oficială a Autorității de Conduită Financiară și la Bursa de Valori din Londra pentru încetarea tranzacționarii GDR-urilor, ambele cu efect din 26 octombrie 2023.

Ultima zi de tranzactionare a GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează să fie 25 octombrie 2023.