Ministerul Finanțelor, care deține 5,96% din Fondul Proprietatea a cerut modificarea ordinii de zi a adunării acționarilor.Mandatul Franklin Templeton expiră anul viitor, așa că Ministerul a venit cu câteva propuneri. Practic, dorește să fie demarată o procedură de selecție a unui administrator (posibil altul n.r.) pentru un nou mandat ce nu poate depăși 4 ani.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Justificarea o constituie “reașezarea Fondului Proprietatea pe un făgaș investițional pe termen mediu și lung, aliniat priorităților de dezvoltare economică ale României”.

“Fondul Proprietatea poate să răspundă unei nevoi reale de dezvoltare a pieței financiare – acoperirea (parțială a) contribuției locale la fondurile de private equity cofinanțate prin PNRR”, spune documentul semnat de ministrul Marcel Boloș.

În acest domeniu, spune Ministerul, România urmărește crearea a până la 20 de Fonduri cu o finanțare europeană de 400 milioane euro și o nevoie corespunzătoare de cofinanțare locală de minim 200 milioane euro.

În perspectivă, dezvoltarea acestui ecosistem de Fonduri de private equity va oferi industriei românești o paletă largă concurențială, sofisticată și adâncă de investitori.

În contextul în care mandatul actualului administrator ajunge la termen pe 1 aprilie 2024, iar o procedură de selecție se poate finaliza într-un termen rezonabil de 1 an, este necesară asigurarea administrării Fondului Proprietatea pe perioada desfășurării procedurii de selecție.

„Ținând cont de faptul că actul constitutiv al Fondului prevede un administrator al administratorului de 2 ani, este necesară modificarea actului constitutiv, dând posibilitatea acționarilor ca în funcție de strategia prezentată de noul administrator să poată numi unul pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani”, se mai arată în document.