Strainii vor putea fi angajati sau detasati in Romania in baza unui aviz, care trebuie obtinut de angajator de la Inspectoratul General pentru Imigrari, potrivit unui proiect de lege comun al ministerelor de Interne si Externe.

Prevederile sunt cuprinse intr-un proiect de Lege privind incadrarea in munca si detasarea strainilor (cetateni ai altor state decat Romania, celelalte state membre UE, statele din Spatiul Economic European si Elvetia, n.r.) pe teritoriul Romaniei, initiat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si avizat deja de Ministerul Muncii, Ministerul Justitiei si Serviciul Roman de Informatii (SRI).

Strainii cu sedere legala pe teritoriul Romaniei pot fi incadrati in munca in baza avizului de angajare, obtinut de angajatori, potrivitMediafax.

Nu este necesara obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca a strainilor al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state, strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice sau stiintifice cu caracter temporar in institutii de profil si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, strinii care urmeaza sa desfasoare activitati temporare solicitate de ministere sau de alte autoritati administrative, strainii care sunt numiti la conducerea unai filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate.

Si strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung, ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi angajati fara obtinerea avizului.

In aceeasi situatie mai sunt titularii dreptului de sedere temporara pentru strainii victime ale traficului de persoane sau ale altor infractiuni, cei care au beneficiat anterior de un drept de sedere cel putin trei ani in calitate de mebri de familie ai unui cetatean roman, cei care au dobandit o forma de protectie in Romania, solicitantii de azil dupa un an de la depunerea cererii si strainii tolerati pe teritoriul Romaniei.

Strainii tilulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial, cu durata muncii de maxim 4 ore pe zi.

Avizul de angajare se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari, la cererea angajatorului, in urmatoarele conditii: angajatorul desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului, are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii sau pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, nu a fost sanctionat, in ultimii 3 ani, pentru angajarea de straini sau apatrizi fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca, primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca sau pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat si contingentul anual pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca nu a fost epuizat.

Pentru incadrarea in munca a unui strain cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe durata nedeterminata sau determinata, angajatorul trebuie sa obtina avizul de angajare pentru lucratori permanenti.

Pentru aceasta, angajatorul trebuie sa depuna mai intai diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre un cetatean roman, un cetatean dintr-un stat membru al UE sau al Spatiului Economic European (SEE), de catre un cetatean al Confederatiei Elvetiene sau de catre un strain titular al dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei,

Avizul de angajare pentru lucratori permanenti se elibereaza fara indeplinirea acestei conditii daca locul de munca vacant este de administrator societate comerciala, iar la angajatorul in cauza nu mai este un alt strain angajat pe o astfel de functie, sau daca locul de munca respectiv este pentru sportivi profesionisti, iar angajatorul este o persoana juridicia al carei obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive.

Pentru incadrarea in munca cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe durata nedeterminata sau determinata, a unui strain dintr-un stat cu frontiera comuna cu Romania si care locuieste la frontiera, intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei, se elibereaza un alt aviz, pentru lucratori transfrontalieri, de asemnea fara a mai fi indeplinita conditia de mai sus.

Acelasi lucru este valabil si pentru incadrarea in munca a strainilor ca lucratori inalt calificati. Acestia pot fi angajati pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an.

Pentru detasarea pe teritoriul Romaniei a unui strain, angajatorul din Romania trebuie sa obtina avizul de detasare, emis in conditii similare celor care trebuie indeplinite pentru avizul de angajare.

Pot fi detasati in Romania, fara obtinerea avizului de detasare, straini angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul din statele membre ale UE sau ale SEE sau in Elvetia, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat, strainii care desfasoara activitati didactice sau stiintifice cu caracter temporar in institutii de profil si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, strinii care urmeaza sa desfasoare activitati temporare solicitate de ministere sau de alte autoritati administrative si straini care urmeaza sa desfasoare activitati lucrative in baza acordurilor internationale la care Romania este parte.

La eliberarea avizului de angajare/ detasare, angajatorul plateste un tarif in lei echivalent a 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucratori sezonieri, incadrarea in munca a unui strain titular al dreptului de sedere temporara pentru studii dupa absolvirea acestora sau titular al dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, ca si pentru eliberarea unui nou aviz de angajare in cazul unui strain care a mai fost angajat cu aviz in Romania, tariful este de 50 de euro.

Neindeplinirea obligatiilor legale privind angajarea sau detasarea strainilor se sanctioneaza cu amenzi de la 700 la 3.000 de lei.

Totodata, in functie de gravitatea contraventiilor savarsite, angajatorii pot fi sanctionati si prin interzicerea unor drepturi, recuperarea totala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv din fonduri UE, atribuite pe o perioada de pana la 12 luni inainte de constatarea faptei si inchiderea temporara sau definitiva a punctului sau punctelor in care s-a savarsit contraventia.