Comisia Europeana a aprobat, in data de 22 noiembrie, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES). Prin intermediul acestui program, viitorii beneficiari vor putea accesa 4,25 miliarde de euro pentru proiecte care privesc, printre altele, modernizarea sistemelor de educatie si formare profesionala, adaptabilitatea lucratorilor si a intreprinderilor, modernizarea serviciului public de ocupare, promovarea masurilor active de ocupare si incluziunea sociala pentru grupurile vulnerabile.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin corelarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii prin oferirea de oportunitati de finantare a unor proiecte care sa faciliteze asigurarea de sanse sporite de angajare pentru aproximativ 1,65 milioane de persoane, pe o piata a muncii moderne, flexibile si inclusive.

Prin POS DRU, din cei aproximativ 4,25 miliarde de euro vor putea fi accesate pentru proiecte care vizeaza dezvoltarea resurselor umane, 3,47 miliarde de euro reprezinta contributia Fondului Social European, 613 milioane de euro sunt contributia nationala de la bugetul de stat si 164 milioane de euro contributia din surse private.

Potrivit comunicatului MMFES, programul urmareste realizarea obiectivelor Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care stabileste strategia de dezvoltare a Romaniei in vederea reducerii cat mai rapide a decalajelor existente fata de Uniunea Europeana si este in acord cu prioritatea tematica „Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman al Romaniei" a Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013. Documentul stabileste prioritatile dezvoltarii resurselor umane din Romania si este finantat din Fondul Social European in cadrul obiectivului „Convergenta".

Programul a fost elaborat de MMFES, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in parteneriat cu structuri ale administratiei publice centrale si locale, parteneri sociali si societatea civila.

Versiunea integrala a documentului in limba romana si in limba engleza, in forma aprobata de Comisia Europeana, poate fi consultata de pe pagina de internet a Autoritatii de Management.

Comisia Europeana a aprobat, in luna iulie, cinci dintre cele sapte programe operationale, cele finantate din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si din Fondul de Coeziune: regional, transporturi, mediu, asistenta tehnica si competitivitate economica.