Salariul de bază al consilierilor pentru afaceri europene din autorităţile şi instituţiile publice va fi situat între limita minimă de 2.154 lei şi limita maximă de 3.232 lei, a hotarat marti Guvernul. Scopul acestei decizii este de a asigura o diferenţiere rezonabilă a salarizării acestora, având în vedere natura, importanţa şi complexitatea atribuţiilor, faţă de nivelul salarizării funcţiei de secretar general şi a altor categorii de personal contractual, se arata intr-un comunicat al Executivului.

În cazul consilierilor pentru afaceri europene aflaţi în funcţie la intrarea în vigoare a acestui act normativ, salariul de bază este de 3.232 lei, aşa cum a fost stabilit până la această dată, prin O.G. nr. 10/2008.

Altfel, stabilirea salariilor de bază individuale ale consilierilor pentru afaceri europene se face pe baza unor criterii şi cote procentuale de majorare a salariului de bază prevăzut la limita minimă, astfel:

  • Criteriului "Adecvarea la cerinţele postului" îi va corespunde o cotă procentuală între 0-30%, stabilită pe baza rezultatelor obţinute în urma evaluării performanţelor profesionale individuale, potrivit Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin HG nr. 749/1998. Pentru consilierii pentru afaceri europene debutanţi cota se stabileşte pe baza evaluării făcute de comisia de examinare în funcţie de rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului.
  • Criteriul "Experienţă în specialitate minim 2 ani". Cota de majorare a salariului de bază este de 10%.
  • Criteriul "Specializări postuniversitare în domeniul afacerilor europene sau în domeniul specific de activitate al instituţiei de încadrare". Cota de majorare a salariului de bază este de 10%.

De asemenea, consilierii pentru afaceri europene beneficiază de sporurile, de majorările şi de alte elemente salariale prevăzute de reglementările legale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, în care îşi desfăşoară activitatea.

La plecarea în concediul de odihnă, consilierii pentru afaceri europene au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu.