Guvernul a aprobat si pentru acest an un memorandum prin care directorii si membrii in Consiliile de Administratie ale societatilor de stat vor primi in continuare indemnizatii reduse. Astfel, reprezentantii statului in Consiliile de Administratie vor avea o indemnizatie egala cu 1% din indemnizatia directorilor generali, care, de asemenea, este limitata la nivelul salariului unui secretar de stat, adica 4.800 lei.

  • "Guvernul a decis mentinerea, pana la expirarea contractelor de management si numirea unor manageri privati, a indemnizatiilor directorilor si reprezentantilor statului in consiliile de administratie ale companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale cu capital majoritar sau integral de stat ori detinut de unitati administrativ-teritoriale, precum si regilor autonome infiintate de stat sau unitati administrativ-teritoriale, la nivelul celor din anul 2011", informeaza Guvernul.

Potrivit acestuia, mentinerea acestor indemnizatii la nivelul celor din anul 2011 are ca temei legal Ordonanta de Urgenta 109 din 30 noiembrie 2011 (OUG 109/2011). Masurile au fost preluate si in Memorandul privind masurile avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, inclusiv ale filialelor acestora, aprobat in sedinta de Guvern din 27 decembrie 2011.

In perioada cuprinsa intre data expirarii contractului de mandat si data numirii organelor de conducere conform OUG 109/2011, directorul general si reprezentantii statului in organele de conducere ale intreprinderilor publice, vor primi indemnizatii la nivelul celor din 2011.

Operatorii economici care in cursul anului 2012 vor avea selectate echipe de management privat, vor putea rectifica bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, in vederea asigurarii drepturilor prevazute in contractele de mandate incheiate.

Anul trecut, Guvernul a aprobat un astfel de memorandum pe 5 ianuarie. Pe 28 ianuarie, Guvernul a aprobat o ordonanta prin care indemnizatiile directorilor din companiile si regiile nationale de la nivel central si local au fost plafonate in 2011 la nivelul celor din 2010, a anuntat premierul Emil Boc.

In 2010, Guvernul a decis printr-un act normativ ca toti directorii companiilor de stat sa fie platiti la nivelul unui secretar de stat pe tot parcursul anului 2010. De asemenea, reprezentantii statului in Consiliile de administratie ale societatilor cu capital partial sau majoritar de stat au avut, pe parcursul intregului an, o indemnizatie egala cu 1% din indemnizatia directorilor sau presedintilor consiliilor de administratie.