Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea si restaurarea cazinoului Constanta. Valoarea totala aprobata a investitiei este de 39.229.000 lei, inclusiv TVA. Lucrarile se vor desfasura pe o perioada de 24 de luni. Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.

Constructia este amplasata pe un teren in suprafata de 3.108,0 mp. Cladirea se desfasoara pe subsol, parter, etaj si mansarda cu o suprafata construita la sol de 1.598,81 mp si o suprafata desfasurata de 3.844,56 mp.

Cazinoul din Constanta este monument istoric de valoare universala, conform Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare.

In anul 2011 cladirea a fost preluata in administrare de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si s-a transmis in folosinta gratuita, Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. pentru realizarea lucrarilor de consolidare si restaurare. Dupa finalizarea lucrarilor, cazinoul Constanta va fi predat pentru administrare consiliului local Constanta si va fi redat circuitului public.