Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru modificarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. “Scopul proiectului de lege este acela de a oferi o protecţie specială persoanelor care beneficiază de o locuinţă, în sensul că este informată în legătură cu performanţa energetică a clădirii pe care doreşte să o cumpere sau să o închirieze. Costul eliberării unui certificate energetic este estimat între 250 şi 600 de lei, în funcţie de suprafaţa clădirii sau apartamentului”, a spus Dan Suciu.

Potrivit proiectului de lege, se va introduce obligativitatea prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente (precum apartamentele din blocurile de locuinţe), precum şi prezentarea acestuia la recepţia de terminare a lucrărilor, în cazul clădirilor noi.

De asemenea, se va introduce obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, cu o suprafaţă utilă de peste 500 mp. Începând cu 9 iulie 2015, va fi obligatorie afişarea certificatului de performanţă energetică pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau pentru instituţiile care prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp.

Alte elemente de noutate

  • Obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente;
  • Obligativitatea investitorilor şi proiectanţilor de a lua toate măsurile ca, începând cu 31 decembrie 2020, consumul de energie al clădirilor să fie aproape egal cu zero;
  • Realizarea băncilor de date specifice eficienţei energetice în clădiri, în vederea fundamentării planurilor naţionale de economisire a energiei şi de reducere a dioxidului de carbon, de utilizare a surselor alternative de energie, etc.;
  • Instituirea, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a controlului certificatelor de performanţă energetică, a rapoartelor de audit energetic şi a rapoartelor de inspecţie ale sistemului de încălzire şi/sau climatizare;
  • Stabilirea faptelor care sunt considerate contravenţii şi modalitatea de sancţionare a acestora.

Proiectul transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/31/UE, obligaţie pe care o au toate statele membre până la 9 iulie 2012. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedură de urgenţă şi va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

În vederea elaborării certificatelor de performanţă energetică a clădirilor, Ministerul Dezvoltării Regionale în calitate de autoritate competentă, a organizat atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, până în prezent fiind atestaţi peste 1.300 de specialişti.