Corpul de control al primului-ministru va sesiza DNA, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Achizitiilor Publice si Curtea de Conturi a Romaniei cu privire la posibile acte ilegale constatate in urma unui control efectuat la complexul energetic Oltenia si a societatilor din care acesta a fost constituit. In urma controlului realizat la nivelul perioadei 2010-2012, s-a constatat ca "Oltenia" a incheiat 76 de contracte de sponsorizare in valoare de 19 milioane de lei si 19 contracte de servicii de asistenta juridica de 1,17 milioane lei. Corpul de control a mai constatat majorarea ilegala, cu peste 20% din valoarea initiala, a valorii unor contracte de achizitie publica. Vezi documentul atasat.

Corpul de control al Guvernului a verificat contractele de sponsorizare si servicii juridice, incheiate in perioada 2010-2012 la nivelul complexului energetic Oltenia si a societatilor din care aceasta a fost constituita. Au fost incheiate 76 de contracte de sponsorizare, in baza carora au fost efectuate plati in valoare de circa 19 milioane lei, din care:

  • Complexul energetic Turceni a incheiat 32 de contracte de sponsorizare, in valoare de 459 mii lei
  • Complexul energetic Craiova a incheiat 10 contracte de sponsorizare, in valoare de 1,68 milioane de lei
  • Complexul energetic Rovinari a incheiat 34 de contracte de sponsorizare, in valoare de 16,9 milioane lei

Complexul energetic Oltenia si societatile din care a fost constituita au incheiat 19 contracte de servicii de asistenta juridica de 1,17 milioane lei.

In perioada 1 ianuarie 2010-31 mai 2012, societatile din care a fost constituita Oltenia au incheiat cu Alpha Construct Sistem din Drobeta-Turnu Severin 45 de contracte, in valoare de 82,1 milioane lei, fara TVA, din care s-au efectuat plati de 49,1 milioane lei, fara TVA.

Cu SC Succes Nic Com Succes Nic Com din Runcu, judetul Gorj, a incheiat 26 de contracte in valoare de 41,5 milioane lei, fara TVA, din care s-au efectuat plati de 5,2 milioane lei, fara TVA

Cu SC Trustul pentru Servicii cu Utilaje Diverse, Balteni, judetul Gorj, a incheiat 84 contracte cu valoare de 183,7 milioane lei, fara TVA, din care s-au efectuat plati de 148,2 milioane lei, fara TVA.

Si in perioada 1 iunie 2012-31 octombrie 2012, Oltenia a incheiat cu Alpha Construct Sistem si SC Trustul pentru Servicii cu Utilaje Diverse 9 contracte cu valoare totala de 45,58 milioane lei, fara TVA, din care s-au efectuat plati de 6,53 milioane lei, fara TVA.

In perioada supusa controlului, au fost incheiate 58 de contarcte prin care Oltenia au incheiat angajamente de 219,2 milioane lei, fara TVA, fara ca actele juridice sa fie supuse controlului financiar preventiv. Astfel a fost incalcata legislatia inn vigoare.

Corpul de Control a mai constatat ca a fost majorata ilegal valoarea unor contracte de achizitie publica cu peste 20% din valoarea initiala.

Prin suplimentarea valorii contractelor initiale, fara aprobarea Ministerului economiei, a fost creat un avantaj patrimonial asocierii formate de Trustul pentru Servicii cu Utilaje Diverse, SC Succes Nic Com, respectiv Expres Transport si SC Succes Nic Com.

In cursul anului 2011, Oltenia a suplimentat un contract prin act aditional cu 16,4 mii lei, fara TVA (ceea ce reprezinta 33,59% din valoarea contractului initial). De asemenea, in perioada decembrie 2010-aprilie 2012, Complexul energetic Rovinari a incheiat acte aditionale la trei contracte de achizitie publica, prin care valoarea contractelor initiale a fost suplimentata cu curca 20%.a