Companiile mari din Romania si celelalte state ale Uniunii Euoropene vor fi obligate sa publice raportari non-financiare care sa contina situatii inclusiv reeritoare la masuri anti-mita, potrivit unei directive europene intrate recent in vigoare si prezentate luni de Centrul Roman de Politici Europene (CRPE).

Comisia Europeana a lansat reforma privind transparenta corporativa si, in cadrul acesteia propunerea privind modificarea Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste raportarea non- financiara de catre companiile mari si grupuri de companii.

Propunerea, adoptata de Parlamentul European in luna aprilie 2014 si aprobata la nivelul Consiliului European la sfarsitul lunii septembrie 2014, extinde raportarea non-financiara la companiile mari si holding-urile ce activeaza in Uniunea Europeana.

documente

Obligativitatea raportarii non-financiare - studiu CRPE

(8 Dec 2014) PDF, 526KB

Potrivit CRPE, primele rapoarte non-financiare ce vor fi realizate de companii ca urmare a introducerii acestei obligativitati de raportare sunt cele pentru exercitiul financiar care incepe la 1 ianuarie 2016 sau, cel mai tarziu, in cursul anului 2017.

Directiva stabileste reguli clare, categorii de intreprinderi si criterii in baza carora raportarea non financiara - politicile de personal, integritate, implicare in comunitate, anti-mita si altele - trebuie explicata si publicata.

"In scopul de a spori consecventa si comparabilitatea informatiilor nefinanciare prezentate in intreaga Uniune, anumite intreprinderi mari ar trebui sa intocmeasca o declaratie nefinanciara care sa contina informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita. O astfel de declaratie ar trebui sa includa o descriere a politicilor, a rezultatelor si a riscurilor legate de aceste aspecte si ar trebui sa fie integrata in raportul de gestiune al intreprinderii in cauza", se arata in directiva.

"In ceea ce priveste drepturile omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, declaratia nefinanciara poate include informatii privind prevenirea abuzurilor in materie de drepturile omului si/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea coruptiei si a darii de mita", mai prevede directiva europeana.

Totusi, Directiva 2014/95/UE a "relaxat" criteriul numarului mediu de angajati de la 250 de angajati la 500.

Cu alte cuvinte, doar acele intreprinderi si grupuri mari care au peste 500 de angajati in cursul exercitiului financiar vor trebui sa prezinte un raport non-financiar.

Cine trebuie sa se pregateaca pentru raportarile non-financiare:

(1) Intreprinderile mari sunt intreprinderi care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre criteriile precum:

- Totalul bilantului: 20.000.000 Euro;

- Cifra de afaceri neta: 40.000.000 Euro;

- Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.

(2) Grupurile mari sunt grupurile costituite din societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si care, pe baza consolidata, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:

- Totalul bilantului: 20.000.000 Euro;

- Cifra de afaceri neta: 40.000.000 Euro

- Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.

Pentru a fi aplicata in statele membre, directiva europeana trebuie transpusa in legislatiile nationale. CRPE si Raiffeisen Bank vor initia un grup de lucru la care vor fi invitati sa participe autoritati publice reprezentanti ai mediului de afaceri si ai societatii civile astfel incat procesul de transpunere a prevederilor Directivei sa beneficieze de expertiza tututor factorilor interesati, a precizat sursa citata.