Guvernul a aprobat, printr-o Hotarare, cadrul institutional si unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 Noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor agro-alimentare. Actul normativ defineste termenii utilizati si stabileste autoritatile responsabile cu verificarea documentatiei pentru obtinerea si protectia sistemelor de calitate a produselor agricole si alimentare (IGP, DOP si STG, prevazute in Regulamentul UE nr. 1151/2012). De asemenea, Hotararea stabileste autoritatile responsabile cu verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logo-ului national sau comunitar.

Astfel, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va fi autoritatea responsabila cu verificarea documentatiei necesara pentru obtinerea sistemelor de calitate a produselor agricole si alimentare.

Organism de inspectie si certificare va fi entitatea acreditata de Asociatia de Acreditare din Romania sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeana, semnatar al acordului de recunoastere multilaterala a acreditarii europene (EA-MLA) si recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va fi organismul responsabil cu verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logo-ului comunitar sau national.

Logo national este simbolul national care figureaza pe etichetele produselor agricole sau alimentare romanesti ce se comercializeaza sub o denumire inregistrata in Registrul National al Sistemelor de Calitate.

Potrivit actului normativ, corectitudinea datelor cuprinse in caietul de sarcini se verifica si se certifica de catre organisme de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare. Costurile aferente verificarii si certificarii realitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, precum si cele aferente controlului respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul respectiv.

Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea unui sistem de calitate a unui produs agricol sau alimentar se aproba prin Ordin al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului comunitar sau national al produselor ce beneficiaza de protectia sistemelor de calitate se face de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit normelor comunitare si nationale in vigoare.

Regulile specifice privind modelul si utilizarea logo-ului national pentru produsele cu denumire de origine, indicatie geografica sau specialitate traditionala garantata care au fost inregistrate in Registrul sistemelor de calitate care au dobandit sau care vor dobandi protectie nationala se aproba prin Ordin al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul ANPC.

Sistemele de calitate protejata a produselor agricole si alimentare (IGP - ¬Indicatia Geografica Protejata¬, DOP- ¬Denumirea de Origine Protejata¬, STG ¬ ¬Specialitate Traditionala Garantata¬) reprezinta o modalitate de recunoastere a calitatii produselor agro-alimentare care au o caracteristica senzoriala influentata de aria geografica si ofera producatorilor instrumentele corespunzatoare de identificare si promovare a acestor produse ale caror caracteristici specifice sunt protejate la nivel national si european.

IGP - "indicatia geografica protejata": poate fi numele unei regiuni, unui loc specific sau al unei tari, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar. Produsul trebuie sa fie: - originar din aceasta regiune, loc specific sau tara, - sa posede o calitate specifica, reputatie sau alte caracteristici atribuite originii geografice, - materiile prime folosite pot sa provina si din afara ariei geografice definite, - anumite operatii ale procesului de productie cum ar fi ambalarea, congelarea, depozitarea, etc. pot avea loc in afara ariei geografice definite.

Produs cu denumire de origine protejata. DOP - "denumirea de origine protejata": poate fi numele unei regiuni, al unui loc specific sau al unei tari utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar. Produsul trebuie sa fie: - originar din aceasta regiune, loc specific sau tara, - calitatea sau caracteristicile sunt datorate mediului geografic cu factorii sai naturali si umani, - materiile prime folosite trebuie sa provina numai din aria geografica definita, - producerea, procesarea si prepararea trebuie sa aiba loc numai in aria geografica definita.

"Specialitate Traditionala Garantata" ¬ STG, defineste un produs agricol sau alimentar traditional a carui specificitate a fost recunoscuta de Comunitate prin inregistrarea lui intr-un registru, in conformitate cu Regulamentul PE nr. 1151 / 2012. Pentru a fi inregistrata, denumirea trebuie sa fie specifica in sine sau sa exprime specificitatea produsului agricol sau alimentar. Specialitatea traditionala garantata nu face referire la o origine, dar pentru a obtine protectie, produsul trebuie sa aiba o compozitie traditionala (reteta), sau un mod de productie traditional. Materiile prime sau modul de productie trebuie sa confere caracterul traditional al produsului in raport cu alte produse. Perioada minima de existenta a unui produs pe piata pentru a dobandi recunoasterea este de 30 de ani.