Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotarare, modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare si structurii organizatorice ale Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii". Actul normativ prevede o majorare a numarului de posturi pentru Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" (ARBDD) de la 133 la 171.

In cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" se va infiinta Unitatea de Management Proiecte, care va asigura initierea, planificarea, managementul si accesarea de fonduri europene structurale si de investitii (FESI) aferente perioadei 2014¬2020.

In baza prevederilor Acordului de Parteneriat cu Romania, 2014-2020, adoptat de catre Comisia Europeana, Romania va folosi instrumentul ITI (Investitii Teritoriale Integrate) cu prioritate in cadrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Strategia va fi implementata printr-un plan de actiune elaborat cu expertiza Bancii Mondiale, care va include interventiile propuse si mecanismele de punere in aplicare, cu utilizarea tuturor Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI).

Hotararea adoptata astazi modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr.1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Rezervatiei Biosferei ¬ Delta Dunarii¬.

Investitiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezinta un instrument de punere in aplicare a strategiilor teritoriale intr-o maniera integrata. ITI permite statelor membre sa puna in aplicare programe operationale la nivel intersectorial si sa recurga la finantare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operationale, pentru a asigura punerea in aplicare a unei strategii integrate pentru un teritoriu specific. Ca atare, existenta ITI confera statelor membre atat flexibilitate in ceea ce priveste elaborarea programelor operationale, cat si eficienta in materie de punere in aplicare a unor actiuni integrate prin finantare simplificata.