Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o Ordonanta de Urgenta prin care se completeaza OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Ordonanta de Urgenta prevede ca autoritatea tutelara poate desemna, prin decizie sau ordin, administratori provizorii. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, fara a putea depasi, insa, 9 luni, informeaza Guvernul.

Modificarea actului normativ apare ca urmare a constatarii ca procedura de selectie a membrilor organelor de administrare a regiilor autonome nu reglementeaza conditiile de exercitare a interimatului in situatia in care nu se reuseste completarea echipei de administratori. In lipsa interesului fata de unele posturi din consiliul de administratie sau ca urmare a demisiei, au existat situatii in care nu s-a reusit completarea efectivului cerut de lege pentru functionarea normala a acestui organ de administrare sau conducere.

In acest context, se impune completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice prin crearea unor parghii legale cu privire la numirea unor membri provizorii ai consiliului de administratie, care sa asigure functionarea intreprinderilor publice in situatia in care, in urma derularii procedurii de selectie, nu a fost posibila completarea echipei manageriale.

OUG nr. 109/2011 constituie cadrul legislativ pentru garantarea obiectivitatii si transparentei selectiei managementului si a membrilor organelor de administrare a intreprinderilor de stat. Modul de organizare si de administrare porneste de la considerentul ca eficienta unui operator economic depinde, in mod determinant, de performanta managementului acestuia, de corecta implementare in functionarea societatii/regiei a mecanismelor de buna guvernare, mai precizeaza Guvernul.