Guvernul a adoptat miercuri o Hotarare prin care se modifica si se completeaza Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin HG nr. 1915/2006. Actul normativ adoptat astazi prevede, in principal, masuri prin care sa poata fi extinse unele culturi valoroase, traditionale pentru Romania, asa cum este cultura de canepa pentru ulei si fibre.

Pana acum, legislatia prevedea ca numai agricultorii care detin acte de proprietate pentru terenurile respective pot primi autorizatia de cultivare a plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope, iar pentru aceasta nu era prevazut explicit ca se elibereaza anual si nici un termen limita pentru eliberare. De asemenea, in ultimii ani, comasarea terenurilor in cadrul exploatatiilor s-a facut si prin utilizarea suprafetelor agricole sub forma arenda, concesiune, asociere in participatiune, etc., iar pe terenurile utilizate sub aceste forme, cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope, precum canepa, nu a fost posibila.

Concret, actul normativ adoptat introduce in categoria potentialilor beneficiari ai autorizatiei pentru cultivarea canepei si pe cultivatorii care utilizeaza terenul in baza altor acte doveditoare decat actul de proprietate. De asemenea, Hotararea mai contine, printre prevederi:

Precizarea faptului ca autorizatia pentru cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope se elibereaza anual, de catre directiile judetene pentru agricultura;

Transmiterea directa a datelor statistice de catre directiile pentru agricultura judetene catre formatiunea centrala de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri din cadrul IGP;

Inspectia culturilor de plante ce contin substante stupefiante si psihotrope se efectueaza de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectii tehnice din cadrul MADR si structurilor teritoriale ale acestuia.

Modificarile propuse nu constituie un impediment in monitorizarea culturilor de plante ce contin substante stupefiante si psihotrope, pentru acestea existand o procedura clara de raportare, verificare si control, efectuata de catre institutiile abilitate.

Cresterea numarului potentialilor cultivatori de canepa pentru ulei si fibra autorizati va asigura accesul acestora la schemele de plati, inclusiv la sprijinul cuplat care se acorda in perioada 2015-2020. Se creeaza, astfel, oportunitati pentru extinderea suprafetelor cultivate cu canepa pentru ulei si fibra si cresterea veniturilor fermierilor din zone cu constrangeri naturale. Totodata, se creeaza premise pentru noi locuri de munca in sectoarele de productie si procesare a canepei pentru ulei si fibra.