Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege referitor la crearea unui nou cadru legal de gestiune a crizelor in sectorul financiar, prin introducerea de masuri si instrumente menite sa intervina timpuriu si rapid in cazul unui asigurator neviabil sau in curs de a intra in dificultate. Prin noile reglementari va fi instituit un regim care sa puna la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) un set de instrumente care sa permita interventia cu promptitudine, intr-un stadiu incipient, in cazul unui asigurator aflat in dificultate sau in curs de a intra in dificultate.

Interventia ASF are scopul sa garanteze continuitatea functiilor financiare si economice critice ale asiguratorului, reducand, in acelasi timp, impactul situatiei dificile a asiguratorului asupra pietei asigurarilor si sistemului financiar in general.

Actul normativ se va aplica asiguratorilor, persoane juridice romane. Fac exceptie sucursalele sau filialele asiguratorilor dintr-un stat tert si sucursalele societatilor de asigurare sau societatilor mutuale dintr-un stat membru, care au primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine.

De asemenea, noile prevederi vor reglementa competentele Autoritatii de Supraveghere Financiara in ceea ce priveste rezolutia, cu mentiunea ca, in cadrul organizarii sale interne, A.S.F. trebuie sa asigure independenta operationala si evitarea conflictului de interese intre functia de rezolutie si functia de supraveghere prudentiala prevazuta in Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezolutia este procedura care urmeaza sa se declanseze in situatia in care nu exista perspective rezonabile ca starea de dificultate majora a asiguratorului sa poata fi inlaturata intr-o perioada rezonabila prin masuri alternative din partea sectorului privat sau prin masuri de supraveghere.

Potrivit proiectului de lege, cadrul legal de gestiune a crizelor din sectorul financiar-nebancar cuprinde prevederi care se refera la trei etape distincte, respectiv pregatirea, interventia timpurie si rezolutia.

Pentru fiecare dintre aceste etape sunt stabilite conditiile de declansare, autoritatile implicate, competentele si instrumentele ce pot fi aplicate, precum si modalitatea de implementare a acestora:

 • Planificarea redresarii si a rezolutiei: In aceasta etapa se instituie obligativitatea asiguratorului de a elabora si actualiza planuri de redresare (cu masuri pe care asiguratorul le va lua pentru iesirea din situatii de dificultate financiara), planuri care se supun evaluarii Autoritatii de Supraveghere Financiara (cu consultarea autoritatii de rezolutie). Proiectul prevede si obligatia autoritatii de rezolutie de a elabora planuri de rezolutie pentru fiecare asigurator, precum si continutul acestor planuri.
 • Interventia timpurie implica identificarea situatiei de dificultate a asiguratorului intr-un stadiu incipient si cuprinde posibilitatea numirii unui administrator temporar pe o perioada limitata. Responsabilitatea principala a administratorului temporar consta in restabilirea situatiei financiare a asiguratorului prin implementarea planurilor de redresare sau pregatirea lichidarii lui, in situatia in care restabilirea situatiei financiare nu mai poate fi realizata intr-un timp rezonabil.
 • Rezolutia - Din punct de vedere procedural, rezolutia urmeaza sa se declanseze in situatia in care nu exista perspective rezonabile ca starea de dificultate majora a asiguratorului sa poata fi inlaturata intr-o perioada rezonabila prin masuri alternative din partea sectorului privat sau prin masuri de supraveghere. Proiectul de lege stabileste obiectivele, conditiile de declansare si principiile rezolutiei, desemnarea administratorului de rezolutie, procedura de evaluare si cele trei instrumente de rezolutie.

Principiile generale ale procedurii

 • Actionarii asiguratorului supus rezolutiei sunt primii care suporta pierderile;
 • Creditorii asiguratorului supus rezolutiei suporta pierderi ulterior actionarilor, in conformitate cu ordinea prioritatii creantelor acestora din cadrul procedurii obisnuite de insolventa, cu exceptia cazului in care in prezenta lege se prevede in mod expres altfel;
 • Organele de conducere ale asiguratorului supuse rezolutiei sunt inlocuite, cu exceptia cazurilor in care pastrarea integrala sau partiala a acestora este considerata necesara pentru realizarea obiectivelor rezolutiei;
 • Organele de conducere ale asiguratorului supus rezolutiei ofera intreaga asistenta necesara pentru realizarea obiectivelor rezolutiei;
 • Persoanele fizice si juridice care au contribuit la ajungerea in stare de dificultate majora a asiguratorului supuse rezolutiei sunt trase la raspundere potrivit legii civile sau penale;
 • Creditorii din aceeasi categorie sunt tratati in mod egal;
 • Niciun creditor nu suporta pierderi mai mari decat cele pe care le-ar fi suportat in cazul in care asiguratorul ar fi fost lichidat prin intermediul procedurii obisnuite de insolventa;
 • Masurile de rezolutie se intreprind cu respectarea mecanismelor de siguranta.

Instrumentele de rezolutie care pot fi aplicate in procedura de rezolutie sunt: Vanzarea activitatii si a portofoliului; institutia-punte si separarea activelor asiguratorului supus rezolutiei, cu scopul de a le proteja in vederea vanzarii sau lichidarii lor ordonate.

Vanzarea activitatii si a portofoliului asiguratorului supus rezolutiei presupune vanzarea totala sau partiala a actiunilor sau a altor instrumente de proprietate emise de acesta, dupa caz, a activitatii acestuia (active, drepturi sau obligatii) unuia sau mai multor cumparatori din sectorul privat (fara a necesita acordul actionarilor), in conditii transparente si nediscriminatorii, care sa nu confere avantaje neloiale vreunui potential cumparator.

Institutia- punte este constituita prin transferul total sau partial de actiuni sau de alte instrumente de proprietate emise de asiguratorul supus rezolutiei si/sau prin transferul total sau partial de active, drepturi sau obligatii ale acestuia, in scopul mentinerii accesului la functiile critice si al vanzarii ulterioare a acesteia. Institutia-punte va functiona in baza autorizatiei emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind supusa supravegherii prudentiale.

Separarea activelor- Acest instrument de rezolutie presupune transferul la un ¬vehicul de administrare a activelor" a anumitor active, drepturi sau obligatii ale unui asigurator supus rezolutiei sau ale unei institutii-punte, care, din cauza nivelului de risc implicat de acestea sau a dificultatilor in stabilirea valorii lor, ar periclita soliditatea financiara a asiguratorului (separarea activelor se utilizeaza doar impreuna cu alte instrumente de rezolutie). Vehiculul de administrare a activelor gestioneaza activele care ii sunt transferate cu scopul de a le proteja pana la o eventuala vanzare sau prin lichidarea lor ordonata.

De asemenea, proiectul de act normativ mentioneaza competentele Autoritatii de Supraveghere Financiara in procedura de rezolutie.

Un alt set de prevederi face referire la finantarea masurilor de rezolutie. In acest sens, proiectul de lege include prevederi referitoare la obligativitatea constituirii unui fond de rezolutie pentru asiguratori prin:

 • contributii anuale (ex-ante) ale asiguratorilor autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara, inclusiv de catre sucursalele acestora, datorate Fondului in scopul asigurarii aplicarii efective a instrumentelor si competentelor de rezolutie de catre autoritatea competenta;
 • contributii extraordinare (ex-post), in cazul in care contributiile mentionate la primul punct sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea mecanismelor de finantare;
 • imprumuturi si alte forme de sprijin financiar de la institutii, institutii financiare sau alte parti terte in cazurile in care sumele percepute cu titlu de contributii ex-ante sunt insuficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea mecanismelor de finantare, iar contributiile ex-post extraordinare nu sunt imediat accesibile sau suficiente.

Totodata, prin actul normativ va fi statuata procedura de contestare a deciziilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate de rezolutie.

Ministerul Finantelor Publice, initiatorul proiectului, a avut consultari asupra proiectului de lege cu reprezentantii Comisiei Europene, iar in plan intern cu cei ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si Fondului de Garantare a Asiguratilor.