Printr-o Hotarare aprobata in sedinta de miercuri, Guvernul a stabilit componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). Actul normativ vine in continuarea OUG nr. 11/2015, prin care s-a infiintat ANMCS, prin reorganizarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. Noua institutie va evalua in vederea acreditarii nu numai spitalele, ci toate unitatile sanitare care sunt definite ca fiind entitati, cu sau fara personalitate juridica, al caror obiect de activitate il constituie acordarea asistentei medicale, la orice nivel al acesteia.

Prin procesul de acreditare a unitatilor sanitare se urmareste validarea conformitatii caracteristicilor serviciilor de sanatate prestate de catre unitatile sanitare cu standardele de acreditare adoptate de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate. In acest sens, actul normativ adoptat de catre Executiv stabileste scopul, obiectivele si atributiile principale ale ANMCS. De asemenea, Hotararea defineste termenii si sintagmele utilizate in cadrul procesului de acreditare si detaliaza notiunile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare si monitorizare, ciclu de acreditare, perioada de acreditare etc.

In vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de acreditare a unitatilor sanitare, ANMCS foloseste, in conditiile legii, evaluatori de serviciu de sanatate recunoscuti, din randul personalului specializat in domeniul managementului calitatii serviciilor de sanatate. Totodata, ANMCS elaboreaza procedurile, standardele si metodologia de acreditare a unitatilor sanitare, cu consultarea, in acest sens, a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a Colegiului Medicilor din Romania si a altor asociatii profesionale, stiintifice, civice si patronale ce activeaza in domeniul medical.