Guvernul a aprobat marti, printr-o Hotarare, norme de aplicare a legislatiei privind acordarea voucherelor de vacanta angajatilor din sistemul privat si bugetar, completand normele din Hotararea Guvernului 215/2009. Potrivit noilor reglementari, pot fi acordate vouchere de vacanta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, decizie ce va putea fi luata de catre angajatori impreuna cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii beneficiarilor.

In cazul personalului contractual si functionarilor publici din institutiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanta se stabilesc potrivit prevederilor in vigoare. Pentru institutiile publice, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale.

Valoarea voucherelor de vacanta emise pe suport hartie, respectiv electronic, nu poate depasi intr-un an calendaristic contravaloarea a sase salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare salariat, limita stabilita prin Ordonanta nr. 8/2014. Potrivit normelor de aplicare, voucherul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, cu precizarea insa ca perioada de valabilitate a suportului electronic nu este limitata la un an.

Costurile determinate de imprimarea voucherelor de vacanta pe suport hartie, respectiv costul suportului electronic pe acestea, precum si costurile emiterii lor, se suporta de catre angajatori.

Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea de la care achizitioneaza servicii turistice, insa numai dintre cele afiliate care detin licenta de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Nationala pentru Turism. Pe site-ul acestei institutii va fi postata lista unitatilor turistice autorizate. Beneficiarii pot utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate. Este interzisa comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau altor bunuri/servicii.

Voucherul de vacanta tiparit sau suportul electornic pe care este acordat acest drept trebuie sa aiba inscrise sau stocate urmatoarele elemente obligatorii:

  • Emitentul si datele de identificare;
  • Angajatorul si datele sale de identificare;
  • Numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;
  • Interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat unitatile afiliate;
  • Numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
  • Perioada de valabilitate a suportului electronic;
  • Elemente de siguranta a suportului electronic (PIN, CIP)
  • Elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.

Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a acestora. Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta sa permita retragerea de numerar sau plati catre alte unitati decat cele afiliate, conform legii.

Voucherele de vacanta pe suport electronic care sunt transferate primele catre beneficiari de catre unitatile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, in baza principiului "primul intrat-primul iesit" (first-in ￯ first-out). Sistemul pe suport electronic trebuie sa permit accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a voucherelor transferate beneficiarilor. Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suport electronic.

In iunie 2015, a fost publicata in Monitorul Oficial legea care introduce noi modificari privind acordarea voucherelor de vacanta angajatilor din sistemul public si cel privat. Voucherele de vacanta reprezita bonuri de valoare, emise de unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice si acordate persoanelor angajate prin incheierea unui contract individual de munca.

In cazul angajatilor din sistemul public, se vor acorda doar vouchere, nu si bani sau prime. In cazul angajatilor din sistemul privat, ramane la latitudinea angajatorului daca acorda prime sau vouchere de vacanta, cu ocazia plecarii salariatului in concediul de odihna, in functie de sumele prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate. Acordarea primelor sau voucherelor de vacanta va fi stabilita de comun acord cu sindicatele si va fi mentionata in mod obligatoriu in contractele colective de munca aplicabile la nivel de unitate.

Salariatii pot primi vouchere de vacanta, o singura data pe an, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata. In acest moment, salariul minim pe economie este stabilit la 1.050 de lei lunar.

Voucherele de vacanta sunt integral suportate de catre angajator:

Sumele corespunzatoare voucherelor acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.