Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham Romania) solicita Guvernului acordarea unei perioade timp de cel putin 30 de zile pentru consultare publica pe marginea noilor proiecte de lege privind achizitiile publice. Pe data de 22 iulie, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au publicat pe website, la sectiunea Transparenta Decizionala, proiectul de lege privind achizitiile publice clasice si cel privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, comunicand un termen de doar 10 zile pentru consultari publice. Reamintim ca la inceputul saptamanii si organizatiile Freedom House Romania, Expert Forum si Centrul Roman de Politici au solicitat prelungirea termenului de dezbatere.

"AmCham Romania apreciaza efortul grupului de lucru de la nivelul Guvernului Romaniei insarcinat cu transpunerea noilor reglementari europene in legislatia nationala si urmareste cu deosebit interes progresul acestui demers. In acelasi timp, date fiind importanta si complexitatea temelor in discutie, in vederea obtinerii unor raspunsuri cat mai concludente in cadrul consultarii publice si in scopul formularii unor opinii/sugestii fundamentate si cat mai adaptate realitatilor locale, apreciem ca necesara acordarea unei perioade de timp de cel putin 30 de zile pentru parcurgerea unui proces consultativ real, substantial si eficient. Importanta reformei sistemului achizitiilor publice reprezinta, fara indoiala, o prioritate esentiala pentru dezvoltarea economiei romanesti, inclusiv in privinta cresterii gradului de absorbtie sustenabila a fondurilor europene si a accelerarii proiectelor de investitii prioritare. In acest context, participarea partenerilor interesati, cu precadere a mediului de afaceri, in cadrul acestei reforme este de natura a asigura proiectarea unei coordonate practice absolut necesare cadrului de reglementare, precum si de a adauga un plus de coerenta operationala procesului", se arata intr-un comunicat al AmCham Romania.

AmCham precizeaza ca promoveaza implementarea unor masuri cu valoare de principiu cum ar fi eficienta in cheltuirea fondurilor publice, obtinerea valorii optime in achizitiile publice, o reforma institutionala reala prin reducerea birocratiei, eliminarea coruptiei si transparenta procedurala, precum si orientarea sistemului catre largirea capacitatii administrative specializate si performante economice competitive.

Organizatiile Freedom House Romania, Expert Forum si Centrul Roman de Politici Europene, membre ale Initiativei pentru o Justitie Curata, saluta decizia Guvernului Romaniei de a publica primele doua proiecte de lege privind achizitiile publice, solicitand totodata prelungirea termenului de consultare publica cu 60 de zile. Termenul actual privind consultarea publica, de numai zece zile, expira la 1 august si este cu totul nepotrivit in cazul unui pachet legislativ de o asemenea importanta. Proiectele de legi au fost publicate pe site-ul Ministerului Finantelor pe 22 iulie. Vezi documentele atasate.