Valabilitatea licentelor de traseu si programul de transport, in baza carora se efectueaza servicii regulate de transport de persoane intre Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, au fost din nou prelungite cu un an, pana la 31 decembrie 2016, potrivit unei Ordonante adoptate miercuri de Guvern. Actul normativ asigura cadrul legal pentru continuarea acestei activitati de catre operatorii economici, in conditiile in care, potrivit Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti sunt inregistrati zilnic circa 110.000 de calatori.

Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti nu acorda compensatii, scutiri de redeventa sau alte fonduri din surse de stat operatorilor de transport pentru prestarea serviciului de transport public local in zona metropolitana Bucuresti.

Masura prelungirii valabilitatii licentelor de traseu si programului de transport rutier de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov a fost necesara pe de o parte ca urmare a Hotararii nr. 747 din 18 aprilie 2014, pronuntata de Tribunalul Buzau, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, intre unitatile administrativ - teritoriale in zona metropolitana Bucuresti 2014-2020. Pe de alta parte, in prezent exista pe rolul Curtii de Apel CA Bucuresti dosarul cu nr. 1027/2/2014 unde, pe fond, s-a admis actiunea impotriva A.M.T.B. si s-a anulat programul de transport al A.M.T.B., sentinta fiind atacata cu recurs la I.C.C.J., in data de 18.02.2015, cauza aflandu-se in procedura de filtru. In aceste conditii, pana la judecarea in fond a cauzei, a fost necesara masura legislativa adoptata astazi de Guvern, pentru asigurarea in continuare a serviciilor de transport in aceasta zona, in conditii de legalitate.

Prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport judetean, a fost stabilita in mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov. Ulterior, prin Legea nr.172/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport, in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, valabilitatea licentelor de traseu si a programului de transport de persoane prin servicii regulate intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2015.