Guvernul a adoptat miercuri o serie de amendamente la proiectul de lege privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, proiect aflat la Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala. Printre aceste amendamente se afla introducerea "scrisorilor de asteptari" in vederea selectarii managerilor profesionisti. Prin aceste scrisori, autoritatea publica tutelara stabileste performantele asteptate din partea managerilor. Guvernul mai propune introducerea "declaratiei de intentie" prin care candidatii isi prezinta viziunea privind dezvoltarea companiei. Din 180 de intreprinderi de stat, pana acum doar 35 au fost supuse guvernantei corporative. Guvernul intentioneaza sa creasca numarul acestora.

Care sunt modificarile propuse de Guvern

 • Introducerea scrisorii de asteptari ca instrument informal de lucru in cadrul procesului de selectie a administratorilor si directorilor, prin care autoritatea publica tutelara stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, pe o perioada de cel putin 4 ani;
 • Introducerea declaratiei de intentie, document informal de lucru, intocmit pe baza elementelor din scrisoarea de asteptari si a informatiilor publice legate de activitatea intreprinderii publice, prin care candidatii pentru postul de director, selectati si inscrisi in lista scurta, isi prezinta viziunea/programul asupra dezvoltarii intreprinderii publice. Declaratia de intentie este parte componenta a evaluarii finale a candidatilor din lista scurta pentru clasificare si numire;
 • Unificarea planului de management cu planul de administrare si elaborarea unui singur plan de administrare de catre directori impreuna cu administratorii;
 • Eliminarea reglementarii privind posibilitatea de respingere a planului de administrare de catre autoritatea publica tutelara si introducerea conceptului de negociere;
 • Introducerea obligativitatii selectiei administratorilor de catre un expert independent in resurse umane, la regii autonome care au peste 500 de angajati;
 • Reducerea numarului de mandate pentru administratori de la 5 la maximum 3;
 • Indemnizatia fixa pentru membrii neexecutivi va fi dublul sumei medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, iar componenta variabila a remuneratiei acestora va fi de maxim 12 castiguri salariale medii lunare stabilite pentru membrii executivi;
 • La stabilirea remuneratiei pentru administratori si directori vor fi avute in vedere obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti conform scrisorii de asteptari;
 • Auditorii statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre adunarea generala a actionarilor sau C.A., dupa caz, pentru o perioada de minimum 3 ani;
 • Informatiile si datele, rapoartele care trebuie sa fie facute publice, se vor publica pentru actionari sau pentru public pe pagina de internet a intreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie sau de supraveghere;
 • Redimensionarea regimului sanctionator prin introducerea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor derulate a procedurii de selectie si pentru elaborarea planului de administrare, precum si introducerea de sanctiuni pentru autoritatea publica tutelara care tergiverseaza declansarea procedurii;
 • Consolidarea capacitatii Ministerului Finantelor Publice de institutie de monitorizare a implementarii OUG 109/2011 si a performantei managementului intreprinderilor publice, precum si functia de reglementare in vederea aplicarii unitare de catre autoritatile publice tutelare, prin elaborarea de ghiduri si norme.

La redactarea acestor amendamente au fost avute in vedere propunerile si observatiile comunicate, in urma dezbaterii publice, de catre Fondul Proprietatea, Consiliul Investitorilor Straini, Centrul Roman al Energiei, Societatea Academica din Romania, S.N. Nuclearelectrica S.A., Camera de Comert Americana din Romania si Asociatia Romana pentru Buna Guvernare.

De asemenea, au fost avute in vedere si propunerile comune transmise Guvernului de catre banca Mondiala, Fondul Monetar International si Comisia Europeana.

Aceste propuneri vor fi transmise Comisiei de politica economica, reforma si privatizare si Comisiei juridice de disciplina si imunitati ale Camerei Deputatilor.

Proiectul de lege privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice a fost adoptat tacit de Senat in aprilie 2012, iar in prezent se afla in dezbatere la Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si a Comisiei juridice, de disciplina si imunitati ale Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, pentru elaborarea raportului comun suplimentar.