Premierul Dacian Ciolos a anuntat ca Executivul va aproba in sedinta de miercuri un proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial prevazute de Legea privind procedura insolventei persoanei fizice. Ciolos a precizat ca Guvernul a fost nevoit sa proroge aceasta lege deoarece nu erau prevazute masuri pentru implementarea ei. Una dintre prevederile legii era constituirea acestor comisii.

In acest context, premierul a cerut ministrilor sa fie atenti la toti pasii prevazuti in anumite legi pentru a nu se mai ajunge in situatia prorogarii lor din cauza nerespectarii prevederilor. "Toti care aveti ordonante de prorogare sa fiti foarte atenti sa respectati aceste programe, ca sa nu mai fie obligat urmatorul Guvern sa proroge aceste legi", a precizat Ciolos.

Reamintim ca pe 23 decembrie 2015, Guvernul a decis amanarea cu un an a intrarii in vigoare a legii privind procedura insolventei persoanelor fizice (L. 151/2015), invocand faptul ca pana in prezent nu s-a facut niciunul dintre pasii prevazuti de actul normativ pentru a putea fi pus in practica. Normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice sunt finalizate la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, urmand sa fie adoptate in aprilie 2016, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei de la sfarsitul anului trecut.

 • UPDATE Guvernul a adoptat Hotararea prin care se vor constitui Comisiile de insolventa, una dintre etapele incluse in Planul de actiune al implementarii Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice.

Potrivit actului normativ, comisia de insolventa la nivel central va avea cinci membri titulari si cinci supleanti, numiti pentru un mandat de trei ani, in maximum 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a actului normativ adoptat astazi. Acestia vor fi desemnati de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Oficiul National al Registrului Comertului si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Sedintele Comisiei de insolventa la nivel central se desfasoara trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, iar activitatea este sprijinita de catre un aparat tehnic format din sase angajati.

Principalele responsabilitati ale comisiei de la nivel central

 • Intocmeste si actualizeaza, cel putin de doua ori pe an, lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice, precum si a evaluatorilor din corpul propriu, cel putin bianual;
 • Intocmeste, cu sprijinul aparatului tehnic si aproba prin decizie a presedintelui, criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil si propune presedintelui publicarea anuala a criteriilor actualizate;
 • Intocmeste, cu sprijinul aparatului tehnic, si aproba prin decizie a presedintelui, criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor, cu luarea in considerare a Legii si a Legii locuintei;
 • Intocmeste, cu sprijinul aparatului tehnic, si aproba prin decizie a presedintelui, formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare, precum si alte formulare necesare pentru implementarea Legii;
 • Elaboreaza structura si curricula de formare profesionala a membrilor comisiilor de insolventa si a aparatului tehnic;
 • Elaboreaza ghiduri, studii si statistici privind aplicarea procedurilor prevazute de lege si organizeaza actiuni si/sau campanii de informare a publicului.

La nivel teritorial, vor fi constituite 42 de comisii de insolventa, formate din reprezentanti ai Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Finantelor Publice si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Membrii comisiilor de insolventa la nivel teritorial urmeaza cursuri de specializare in insolventa persoanei fizice, precum si in alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri, in 3 luni de la desemnare, precum si cursuri de formare continua. Activitatea acestor comisii va fi sprijinita de un aparat tehnic.

Responsabilitatile comisiilor de insolventa la nivel teritorial:

 • Indeplinesc atributiile prevazute de lege in sarcina comisiei;
 • Verifica, din oficiu sau la sesizarea administratorului procedurii sau a oricarui creditor, daca debitorul prin actiunea sau omisiunea lui pune in pericol executarea planului de rambursare;
 • Transmite comisiei de insolventa la nivel central propuneri in vederea modificarii si/sau completarii normelor legislative, pentru elaborarea de ghiduri, studii, statistici privind aplicarea prevederilor legale si contribuie la actiuni sau campanii de informare publica pentru a facilita accesul debitorilor la procedurile acestei Legii privind  insolventa persoanelor fizice.
 • Punerea la dispozitia debitorilor a formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare si acordarea de sprijin in vederea completarii;
 • Primirea si inregistrarea cererilor debitorilor pentru deschiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, precum si cele referitoare la aplicarea procedurii simplificate de insolventa.
 • Verificarea executarii planului de rambursare de catre debitor, pe baza rapoartelor de informare intocmite de administrator, pe care le supune avizarii comisiei.

In sedinta din 23 decembrie 2015, Guvernul a adoptat prorogarea cu un an a termenului de intrare in vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, respectiv, pana la 31 decembrie 2016.

In 28 decembrie 2015, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a prezentat Planul de actiune al implementarii Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice, ce contine masurile necesare pentru pregatirea implementarii acestei legi, etapele, termenele de realizare si responsabilii.

Vezi documentul atasat