Guvernul a aprobat miercuri o ordonanta care modifica OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul este actionar. Actul normativ stabileste termenul de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a bugetului de stat pentru prezentarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in vederea aprobarii, organelor administratiei publice centrale, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Pentru reducerea termenului de aprobare, Ordonanta stabileste ca bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici care se incadreaza in prevederile acestei legislatii si au maximum 50 de angajati, vor fi aprobate prin ordin comun al ministrilor finantelor si muncii. In prezent, in aceasta prevedere se incadreaza 33 de operatori economici.

Acelasi termen, de 45 de zile de la data aprobarii bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor este mentionat si pentru prezentarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.

In acelasi scop, actul normativ introduce noi modalitati de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli, respectiv prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie, dupa caz pentru operatorii economici care indeplinesc una din urmatoarele conditii:

In cazul in care mai multe unitati administrativ-teritoriale au participatii la capitalul social al operatorilor economici si au delegat atributiile unor asociatii pentru reprezentarea intereselor lor, potrivit Legii serviciilor comunitare si utilitatii publice (Legea 51/2006) si ale Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare (Legea 241/2006)

In cazul operatorilor economici ale caror actiuni sunt admise la o tranzactionare pe o piata reglementata principala si a filialelor acestora.

Operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul organelor administratiei publice centrale ale caror bugete de venituri si cheltuieli se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor, au obligatia sa prezinte Ministerului Finantelor Publice bugetele de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, in termen de 10 zile de la aprobare sau rectificare.

In ceea ce priveste rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, Ordonanta adoptata astazi introduce prevederea potrivit careia acestea se pot aproba pana la 31 octombrie a anului curent.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, pentru care s-a deschis procedura insolventei, nu vor mai fi supuse spre aprobare Guvernului. Prevederea are in vedere corelarea cu legislatia privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, potrivit carora atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, in mod special, debitorului, daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului, dupa caz, pot fi controlate sub aspectul oportunitatii numai de catre creditori, prin organele acestora.