Ministerul Economiei supune dezbaterii publice, pana pe 25 februarie, un document privind principiile de guvernanta corporativa in intreprinderile de stat. Documentul promoveaza o serie de reguli si principii de guvernanta corporativa, dar si criterii si conditii de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie. Potrivit acestora, in adunarile generale ale actionarilor vor fi numiti maxim doi reprezentanti ai statului (titulari si supleanti), iar acestia nu vor fi remunerati. In cazul administratorilor, o persoana nu va putea exercita concomitent mai mult de trei mandate de administrare a unor societati de stat. Secretarii de stat si consilierii personali pot avea maxim doua mandate de administrare concomitent, iar acestia nu pot fi presedinti de Consilii.

  • Cateva reguli de baza in administrarea companiilor de stat

Criteriile de selectie a admistratorilor si a conducerii executive vor fi in concordanta cu principiile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativa.

Majoritatea membrilor Consiliilor de Administratie sa fie formata din administratori neexecutivi si independenti

Mandatele de administratori provizorii se vor utiliza in mod exceptional in conditii justificate si limitate

Consiliul de Administratie va publica anual un raport privind indeplinirea indicatorilor de performanta, precum si privind respectarea principiilor de guvernanta corporativa

Intreprinderile de stat trebuie sa aiba un auditor extern reputabil

Intreprinderile de stat vor publica anual un raport de activitate pe anul anterior

  • Reguli pentru Adunarile Generale ale Actionarilor

Maxim doi reprezentanti ai statului in AGA (titular si supleant), neremunerati

Participarea la AGA a celor 2 reprezentati ai statului este atributie prevazuta in fisa postului

Votul va fi conform mandatului dat de actionar

Mandatul trebuie sa fie in interesul intreprinderii de stat, cu respectarea principiilor eficientiei economice si de profitabilitate de catre intreprinderea de stat

AGA se va intruni numai pentru hotararile care sunt la nivelul sau de competenta legal si statutar (in mod normal, maxim 3 ori/an; cazurile exceptionale trebuie bine justificate)

  • Criteriile generale de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie

Persoana fizica cu cetatenie romana sau a altor state din UE si domiciliul in Romania, bun cunoscator al limbii romane (scris si vorbit), capacitate deplina de exercitiu, stare de sanatate buna

Absolvent de studii universitare cu diploma de licenta

Experienta profesionala de cel putin 10 ani, dintre care minim 5 ani in functii de management

Experienta inactivitatea de administrare/management a unor societati/ regii autonome rentabile

Sa nu fi fost condamnat pentru infractiunile: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, spalarea banilor (si alte infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului), bancruta simpla, bancruta frauduloasa (si alte infractiuni prevazute in Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Sa nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor intreprinderi de stat

Sa aiba o buna reputatie personala si profesionala

Sa cunoasca limba engleza

  • Conditii pentru administratorul independent

Sa nu fie director al intreprinderi de stat sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani

Sa nu fi fost salariat al intreprinderi de stat ori al unei societati controlate de catre aceasta sau al autoritatii tutelare sau al unui actionar al intreprinderii de stat sau sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani

Sa nu primeasca sau sa fi primit de la intreprinderea de stat ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv

Sa nu fie actionar semnificativ al intreprinderii de stat

Sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu intreprinderea de stat ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societatii care are astfel de relatii cu intreprinderea de stat, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea

Sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al intreprinderii de stat sau al unei societati controlate de aceasta

Sa nu fi fost administrator neexecutiv al intreprinderi de stat mai mult de 3 mandate

Sa nu fi avut in ultimii 3 ani functie de conducere a unor societati care au avut relatii contractuale directe cu intreprinderile de stat.

Sa nu aiba relatii de familie cu o persoana care a fost directorul unei intreprinderi de stat in ultimii cinci ani sau cu o persoana care este actionar semnificativ al unei intreprinderi de stat

Sa nu fi ocupat o pozitie si sa nu fi desfasurat o activitate susceptibila a genera potentiale conflicte de interese cu intreprinderile de stat

  • Conditii speciale pentru demnitari si cabinetul demnitarului (secretari de stat, consilieri personali)

Maxim 2 membri pe Consiliu de Administratie, administratori neexecutivi

Sa faca parte din comitetul de audit/comitetul de nominalizare si remunerare, dar sa nu detina functia de presedinte al acestor comitete

Sa nu faca parte din structurile de control sau audit ale autoritatii tutelare sau departamentul juridic al actionarului

Sa nu fie presedinte de Consiliu de Administratie, nici director general

Sa nu aiba mai mult de 2 mandate de administrare concomitent

Sa fie selectati prin procedura din OUG 109/2011

  • Principii de functionare a conducerii executive

Este responsabila pentru managementul curent al intreprinderii de stat

Este responsabila pentru pregatirea la timp a situatiilor financiare complete si corecte, in concordanta cu politicile si standardele contabile ale intreprinderii de stat

Prezinta o evaluare obiectiva si clara a situatiei intreprinderii destat catre consiliul de administratie

Prezinta regulat propuneri de strategie catre Consiliul de Administratie

Pregateste in mod adecvat fundamentarea deciziilor ce trebuie luate de catre Consiliul de Administratie

Furnizeaza la timp Consiliului de Administratie toate informatiile necesare pentru a-si indeplini obligatiile

Implementeaza sistemele de control intern (sisteme de identificare, evaluare, management si monitorizare a riscurilor financiare si de alta natura), fara a interfera cu rolul Consiliului de Administratie in acest domeniu

Prezinta in mod regulat catre Consiliul de Administratie rapoarte de activitate

Este selectata in concordanta cu procedura OUG 109/2011, un accent deosebit fiind pus pe integritate, etica si profesionalism

Isi inceteaza mandatul in caz de imposibilitate de exercitare a mandatului/impediment legal- orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind directorul de posibilitatea de a-si indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare (ex. incompatibilitate), arestarea preventiva sau arestarea directorului, anularea hotararii CA de desemnare a directorului.

Acest document face obiectul consultarii publice pana la data de 25 februarie 2016, interval in care Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri invita asociatiile care deruleaza activitati si proiecte in domeniul guvernantei corporative sa trimita puncte de vedere cu privire la regulile si principiile elaborate in documentul anexat anuntului.

Adresa de email la care se pot trimite punctele de vedere este: guvernanta_corporativa@minind.ro. De asemenea, Ministerul Economiei invita reprezentantii asociatiilor la o dezbatere publica, vineri, 19 februarie 2016, intre orele 11:00-13:00, la sediul din Calea Victoriei 152. Prezenta este limitata la 2 persoane de la fiecare organizatie/asociatie care doreste sa participe. Prezenta trebuie confirmata pana la data de 18 februarie 2016, orele 17:00.

Vezi si documentul atasat