Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) nu va mai recunoaste in costuri orice fel de investitii realizate de distribuitorii de energie. Potrivit unui proiect de ordin al ANRE, valoarea investitiilor in mijloace fixe apartinand retelelor electrice de distributie trebuie sa reprezinte cel putin 90% din valoarea totala a programului anual de investitii. Din aceasta valoare, o cota situata intre intre 5% si 10% trebuie sa reprezinte lucrari de electrificare a localitatilor si de extindere a retelei. De asemenea, este limitat si numarul autovehiculelor care pot fi achizitionate. Potrivit proiectului (atasat), distribuitorii nu vor avea dreptul sa includa in programul anual de investitii lucrari de mentenanta.

Operatorii de distributie vor elabora pentru o perioada de 10 ani studii de perspectiva a retelelor electrice de distributie, aferente a doua perioade de reglementare, se arata in proiect. Studiul de perspectiva a retelei de distributie se elaboreaza si actualizeaza in anul de referinta al perioadei de reglementare, pentru urmatorul interval de perspectiva de 10 ani care acopera urmatoarele doua perioade de reglementare.

De asemenea, operatorii elaboreaza programele specifice de modernizare pentru instalatii si programul de dezvoltare optima din punct de vedere economic a retelei electrice. Programele se elaboreaza pentru un termen de perspectiva de 5 ani corespunzator unei perioade de reglementare. In fiecare an, pe data de 15 ianuarie, distribuitorii vor trimite ANRE un program anual de investitii.

  • Structura programului anual de investitii

Valoarea investitiilor in mijloace fixe apartinand retelei electrice de distributie trebuie sa reprezinte cel putin 90 % din valoarea totala a programului anual de investitii, aprobata de ANRE pentru acel an la inceputul perioadei de reglementare. O cota situata intre cel putin 5 % si cel mult 10 % din valoarea programului anual, trebuie sa reprezinte lucrari de electrificare a localitatilor si de extindere a retelei electrice. In aceasta categorie se include si valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finantarea lucrarilor de electrificare a localitatilor si de extindere a retelei electrice suportata de operatorul de distributie in cazul coparticiparii la finantare impreuna cu autoritatile administratiei publice. De asemenea, este inclusa si valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finantarea lucrarilor de realizare a retelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinte si/sau de locuinte individuale, restituita de catre operatorii de distributie dezvoltatorilor.

O cota situata intre cel putin 5 % si cel mult 10 % din valoarea programului anual trebuie sa reprezinte lucrari de intarire a retelei electrice pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii noilor utilizatori sau modificarii caracteristicilor pentru utilizatorii existenti. In aceasta categorie se include si valoarea aferenta lucrarilor de modificare a instalatiei de racordare detinuta de operatorul de distributie, in situatia aprobarii unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobata pentru un loc de consum.

Operatorul de distributie nu are dreptul sa includa in programul anual de investitii lucrari de mentenanta.

Numarul grupurilor de masurare inlocuite in decursul unui an si incluse in programul de investitii nu poate sa depaseasca 7% din numarul grupurilor de masurare existente la locurile de consum din zona de licenta la sfarsitul anului anterior celui pentru care se intocmeste programul anual de investitii.

Valoarea investitiilor in dotari nu poate sa depaseasca 10 % din valoarea totala a programului anual de investitii, aprobata de ANRE la inceputul perioadei de reglementare pentru anul respectiv.

Numarul autovehiculelor inclusiv autoutilitare si autospeciale achizitionate in decursul unui an nu poate sa depaseasca 10 % din numarul celor aflate in folosinta la sfarsitul anului anterior celui pentru care se intocmeste programul anual de investitii iar dotarea acestora nu va depasi un nivel standard rezonabil.

Nu se includ in programul de investitii lucrari ce privesc mijloacele fixe inchiriate tertilor/de la terti si/sau dotarile aferente mijloacelor fixe inchiriate tertilor/de la terti, cu exceptia stalpilor liniilor electrice aeriene.

Investitiile care se deruleaza pe o perioada mai mare de un an si au fost demarate in anii anteriori in care au avut puneri in functiune partiale, se evidentiaza distinct in programul de investitii aferent anului in curs, prin adaugarea unei mentiuni in acest sens intr-o coloana de observatii. Durata de realizare a acestor investitii nu poate fi mai mare de 3 ani. Prin exceptie, pot fi incluse in programul de investitii lucrari avand un grad mare de complexitate a caror durata de realizare depaseste 3 ani, numai cu informarea prealabila a ANRE si transmiterea informatiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrari.

Pana la data de 1 octombrie a fiecarui an operatorul de distributie poate modifica componenta programului de investitii pentru anul in curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, in limita a 10 % din numarul de lucrari de investitii cuprinse in programul transmis la data de 15 ianuarie a aceluiasi an si aprobat de ANRE, cu fundamentarea noilor investitii incluse in program.

In situatia in care valoarea realizata a unei investitii depaseste cu mai mult de 10 % valoarea aprobata anterior a acesteia, ANRE recunoaste in baza reglementata a activelor maxim 110 % din valoarea investitiei aprobate, pe baza documentelor justificative si a informatiilor furnizate de operatorul de distributie.

In cazul in care se constata ca valoarea beneficiilor specifice obtinute in urma realizarii unei investitii este sub 80% din valoarea estimata ex-ante a acestora, ANRE este indreptatita sa nu recunoasca investitia respectiva. ANRE poate modifica valoarea investitiilor anterior recunoscute si acceptate in calculul tarifelor de distributie, daca in urma analizelor si/sau a actiunilor de control se constata neconformitati cu prevederile metodologiei si ale prezentei proceduri.

Pentru mai multe amanunte, vezi documentul atasat. Poate fi vazut si pesite-ul ANRE.