Ministerul Economiei a finalizat regulile si principiile de guvernanta corporativa in intreprinderile publice, potrivit unei analize privind situatia implementarii OUG 109/2011, transmise la solicitarea HotNews.ro. Conform acestor reguli, reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor nu vor fi remunerati. Insa cele mai multe reguli si conditii vor fi aplicate in cazul administratorilor. O persoana condamnata pentru diverse infractiuni nu va putea fi selectata in consiliile de administratie. De asemenea, un functionar public, un secretar de stat sau un consilier al ministrului nu poate fi presedintele unui Consiliu de Administratie. Analiza Ministerului Economiei mai arata ca in cursul anului 2016, vor fi numiti manageri "privati" la 56 de companii de stat. In prezent doar la 11% dintre companiile de stat au fost implementate complet principiile guvernantei corporative.

Management privat la companiile de statFoto: Hotnews

Vezi detalii in text si in documentul atasat.

Potrivit documentului, au fost analizate 114 companii cu capital de stat in privinta implementarii OUG 109/2011 privind managementul corporativ, din care 56 se afla in subordinea Ministerului Economiei, 23 de la Ministerul Transporturilor, 13 de la Ministerul Energiei, 8 de la AAAS, 4 de la Ministerul Culturii, 3 de la Ministerul Finantelor, 2 de la Ministerul Comunicatiilor, 2 de la Ministerul Mediului, 2 de la Ministerul Sanatatii si 1 de la Ministerul Muncii.

Doar la 11% dintre companii au fost implementate complet principiile guvernantei corporative. De asemenea, 18% sunt companii unde s-a demarat deja procesul (urmand a se finaliza in 2016) sau s-a implementat dar exista demisii si/sau programe de management neaprobate in repetate randuri + companii unde s-a demarat procesul si sunt in diferite stadii de implementare. La 33% din companii nu a fost demarat procesul de implementare a OUG 109/2011. Iar 36% companii sunt in proces de insolventa, in dificultate financiara, in litigiu sau executare silita. 2% din companii au regim special si nu intra in incidenta OUG 109.

In document se precizeaza ca la 36 de companii va fi demarata si implementata OUG 109 in 2016 (22 companii in primul semestru si 14 companii in al doilea semestru). In cazul a 20 de companii, procesul a fost demarat anterior si va fi implementat in 2016 (17 companii in primul semestru si 3 companii in al doilea semestru).

 • Plafar, Cuprumin, Romarm, Romaero, Avioane Craiova, printre companiile la care vor fi numiti manageri "privati" in 2016

La Ministerul Economiei, vor fi implementate principiile de guvernanta corporativa la 41% din companiile din portofoliu. Din totalul de 56 de companii, vor fi implementate principiile de guvernanta corporativa in 13 companii in primul semestru si la 10 companii in semestrul al doilea 2016. Doar la 5% din companiile din subordinea Ministerului Economiei, sunt deja implementate principiile de guvernanta corporativa, la 23% vor fi implementate in primul semestru, 18% vor fi implementate in al doilea semestru, in cazul a 16% nu vor fi implementate in 2016, iar 38% sunt in insolventa.

Companiile la care vor fi implementate principiile de guvernanta corporativa in primul semestru: SN Plafar, SN a Sarii, SN a Apelor Minerale, SC Cuprumin, SC Santierul Naval 2 Mai, CNCIR SA, Compania de Investitii pentru Turism, SC Improchim, SC ICEM, SC Neptun Olimp, SC IOR, SC Conversmin, SC SMART SA (filiala Transelectrica).

Companiile la care vor fi implementate principiile de guvernanta corporativa in al doilea semestru: SC Baita, SC Romarm, SC Fabrica de arme Cugir, SC Arsenal Resita, SC Pirochim Victoria, SC Uzina Mecanica Cugir, SC Santierul Naval Mangalia, SC IAR, SC Romaero, SC Avioane Craiova.

Societati in care nu va fi implementata OUG 109: SC Minvest Deva, SC Radioactiv Mineral Magurele, SC Uzina Mecanica Orastie, SC Rosia Montana, SC Eurotest, SC Sanevit 2003, SC Germisara, SC Litoral, SC Mamaia.

Societati la care este implementata deja OUG 109: Transelectrica, Teletrans (filiala a Transelectrica) si Transgaz.

Societati aflate in insolventa/lichidare: BRML-CERT Sa, Foradex, IPIU, Minbucovina Vatra Dornei, Romplumb, Simtex, Oltchim, Remin, Moldomin Moldova Noua, Constructii Aeronautice, Imotrust, Bega Turism, Robinson Turism, Lido, Carmen Silva 2000, Ciucas, SC Anca-Irina, Hotel Cota 1400, THR Marea Neagra, Predeal, Iezerul.

Reguli si principiile de baza pentru implementarea guvernantei corporative

 • Statul trebuie sa-si exercite rolul de actionar in mod profesionist, transparent si nediscriminatoriu
 • Directorul general, caruia ii va fi delegata conducerea de catre CA, va fi ales si numit de CA printr-un proces de selectie, desfasurat in conformitate cu principiile din OUG 109/2011
 • Directorul general poate face propuneri CA pentru directorii carora urmeaza sa li se delege conducerea de catre Consiliul de Administratie, alaturi de el si cu care va lucra in echipa
 • Reprezentare diversificata in CA in functie de competențe, pregatire, experiența, independența si gen
 • Majoritatea membrilor CA sa fie formata din administratori neexecutivi și independenti
 • Intreprinderile Publice trebuie sa aiba un auditor extern cu o buna reputatie, care va fi selectat tinand cont situatia financiara a IP si cu respectarea prevederilor legale
 • Consiliile de Administratie vor intocmi si publica anual (pe site-ul IP) un raport de activitate pe anul anterior, in care vor fi incluse si date privind indeplinirea indicatorilor de performanta, precum si cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativa

Reguli pentru Adunarile Generale ale Actionarilor: Reprezentantii statului nu vor fi remunerati

 • Maximum doi reprezentanti ai statului in AGA (titular si supleant), neremunerati
 • Votul va fi exercitat conform mandatului dat de actionar
 • Mandatul trebuie sa fie in interesul companiei, cu respectarea principiilor eficientiei economice si de profitabilitate
 • Actionarul stat se va pronunta in AGA numai asupra subiectelor care sunt, legal si statutar, de competenta AGA
 • Companiile vor avea un cod de etica cunoscut si insusit de toti angajatii, membrii CA si directorii care asigura conducerea executiva

Conditii şi criterii generale de selectie pentru a fi membru in CA (trebuie indeplinite cumulativ): Nu trebuie sa fi fost condamnat pentru o serie de infractiuni

 • Persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu si stare de sanatate buna
 • Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta
 • Experienta profesionala de cel puțin 10 ani, din care minimum 5 ani in funcții de management/ administrare/ coordonare
 • Cunoasterea limbii romane
 • Sa nu fi fost condamnat pentru infractiunile: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, spalare de bani (și alte infracțiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului), bancruta simpla, bancruta frauduloasa (si alte infractiuni prevazute in Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei șide insolventa)
 • Sa nu exercite concomitent mai mult de trei mandate de administrare a unor intreprinderi publice
 • Sa aiba o buna reputatie personala si profesionala
 • Cunoasterea limbii engleze

Criterii specifice de selectie pentru persoane fizice (nu sunt cumulative)

 • Experienta relevanta in domeniul in care activeaza intreprinderile publice
 • Experienta in activitatea de administrare/management aunor societati/regii autonome
 • Experienta in comunicarea si relatia cu investitorii, actionarii, autoritatile publice etc
 • Experienta in strategie corporativa
 • Experienta in domeniul audit, economic, contabilitate, financiar saujuridic
 • Experienta in formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal si planificarea succesiuniiin cadrulacestora
 • Cunoasterea de reguli sireglementari guvernamentale aferente domeniuluide activitate al intreprinderilor publice
 • Cunoștinte de guvernanta corporativa
 • Experienta relevanta pe plan intern sau international, aferenta domeniului de activitate a intreprinderilor publice

Conditii si criterii pentru administrator independent: Sa nu fi fost in ultimii trei ani salariat al auditorului financiar

 • Sa nu fie director al intreprinderilor publice sau al unei societăti controlate de catre aceasta şi sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani
 • Sa nu fi fost salariat al intreprinderii publice sau al unei societăti controlate de catre aceasta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani
 • Sa nu primeasca sau sa fi primit de la intreprinderea publica ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitătii sale de administrator neexecutiv
 • Sa nu fie actionar semnificativ al intreprinderii publice
 • Sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu intreprinderea publica ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societăti care are astfel de relatii cu intreprinderea publica, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea
 • Sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al intreprinderii publice sau al unei societăti controlate de aceasta
 • Sa nu fie director intr-o alta societate in care un director al intreprinderii publice este administrator neexecutiv
 • Sa nu fi fost administrator neexecutiv al intreprinderii publice mai mult de 3 mandate
 • Sa nu aiba relatii de familie (sot/sotie, rude/afini pana la gradul al IV-lea inclusiv) cu o persoana care este director al intreprinderii publice sau care actionar semnificativ al companiei.

Conditii speciale pentru functionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autoritatii tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice (ex: DPAPS/MECRMA/Demnitari si Cabinetul demnitarului): Sa nu fie presedinte de Consiliu de Administratie

Maximum 2 membri pe Consiliu de Administratie, administratori neexecutivi

Sa faca parte din comitetul de audit /comitetul de nominalizare si remunerare, dar sa nu detina functia de presedinte al acestor comitete

Sa nu faca parte din structurile de control sau audit sau departamentul juridic ale autoritatii tutelare

Sa nu fie presedinte de Consiliu de Administratie, nici director general al intreprinderii publice

Sa nu aiba mai mult de 2 mandate de administrare ale unor IP concomitent (cu exceptia personalului Departamentul pentru Privatizarea și Admininstrarea Participațiilor Statului (DPAPS), care vor avea 3 mandate)

Sa fie selectati pe criterii si principii stabilite in spiritul OUG nr. 109/2011

Componenta si organizare CA: Presedintele sa fie ales dintre membrii independenti

 • Membrii sa fie alesi pe criterii si principii stabilite in spiritul OUG 109/2011
 • Presedintele CA sa fie ales dintre membrii neexecutivi și independenti si sa aiba vasta experienta de conducere, rol de facilitator intre CA si conducerea executiva, sa fie in relatii bune cu toate partile interesate
 • Conducerea intreprinderii publice sa fie delegata de CA catre unul sau mai multi directori (dintre membrii CA sau terti), cu numirea unui director general. Numirea directorilor (cu exceptia cazurilor cand acestia sunt administratori executivi) se va face printr-un proces de selectie separat de cel al CA, respectandu-se procedura prevazuta de OUG 109/2011
 • Majoritatea membrilor sa fie administratori neexecutivi și independenti
 • Cel putin un membru sa aiba studii superioare economice și experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani
 • Sa existe o reprezentare diversificata in CA in functie de competente, pregatire, experienta, independenta si gen (la acelasi nivel de competente)
 • Sa fie astfel alcatuit astfel incat sa existe o experienta a CA in domeniile care oglindesc activitatea intreprinderii publice (ex. management general, financiar, economic, juridic, social economic, tehnic, tehnologic și reglementare, experienta internationala, responsabilitate socialcorporativa –CSR, piata de capital)

Principii si reguli de functionare a Consiliului de Administratie: Incalcarea codului de etica poate fi motiv de revocare inainte de sfarsitul mandatului

 • Pe baza mandatului asumat, membrii CA si conducerea executiva au obligatia respectarii codului de etica al intreprinderii publice
 • Autoritatea tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a intreprinderii publice (principiul de functionare al non-imixtiunii guvernului –politicului - in activitatea ordinara a intreprinderii publice)
 • Supravegheaza performanta managementului executiv si situatia generala a activitatii intreprinderii publice
 • Sprijina managementul executiv cu recomandari (CA nu ia decizii in locul acestuia) si actioneaza independent și critic fata de acesta (principiul separarii functiei de administrare a CA de functia de conducere a managementului executiv)
 • In executarea sarcinilor si obligatiilor CA trebuie sa aiba in vedere interesul intreprinderii publice
 • Indicatorii de performanta pentru membrii neexecutivi (aferenti functiei CA de supervizare si supraveghere) trebuie sa fie diferiti de cei pentru membrii executivi (aferenti performantei operationale a IP)
 • Consiliul de Administratie va intocmi si publica anual (pe site-ul companiei) un raport de activitate pe anul anterior, in care vor fi incluse si date privind indeplinirea indicatorilor de performanta, precum si cu privire la respectarea principiilor de guvernanta corporativa
 • Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal determina incetarea mandatului administratorului (prin renuntare la mandat / revocare)
 • Consiliul de Administratie trebuie sa infiinteze minimum 2 comitete consultative (comitet de audit, comitet de nominalizare si remunerare); departamentul de audit intern va fi subordonat direct Comitetului de Audit
 • Sedintele CA se tin, in majoritatea cazurilor, la sediul companiei. Componenta variabila a remuneratiei membrilor CA pentru companiile listate poate include stock options (mecanism de remunerare prin legarea acesteia de evolutia pretului actiunii)
 • Revocarea membrilor CA inainte de sfarsitul mandatului acestora se poate face pentru motive justificate prevazute in contractul de mandat (ex. incalcarea codului de etica va fi considerata o justa cauza de incetare a contractului de mandat prin revocare)
 • Mandatul inceteaza in caz de imposibilitate de exercitare a mandatului/impediment legal–orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 60 zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-şi indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare (ex. incompatibilitate, arestarea administratorului)

Principii de functionare a conducerii executive: Directorul general poate fi revocat daca este in imposibilitate de exercitare a mandatului mai mult de 45 de zile

 • Este responsabila pentru managementul curent al intreprinderii publice
 • Este responsabila pentru pregatirea la timp a situatiilor financiare complete si corecte, in concordanta cu politicile si standardele contabile ale companiilor
 • Prezinta o evaluare obiectiva si clara a situatiei intreprinderii publice catre Consiliul de Administratie
 • Prezinta regulat propuneri de strategie catre CA
 • Pregateste in mod adecvat fundamentarea deciziilor care trebuie luate de catre CA
 • Furnizeaza la timp Consiliului de Administratie toate informatiile necesare pentru a-si indeplini obligatiile
 • Implementeaza sistemele de control intern (sisteme de identificare, evaluare, management si monitorizare a riscurilor financiare si de alta natura), fara a interfera cu rolul CA in acest domeniu
 • Prezinta in mod regulat catre CA rapoarte de activitate
 • Este selectata in concordanta cu procedura OUG nr. 109/2011, un accent deosebit fiind pus pe integritate, etica si profesionalism
 • Daca nu poate fi asigurata din cauza absentei temporare din societate a Directorului General, CA va numi o persoana dintre salariati, care sa exercite atributiile acestuia pe durata absentei Directorului General, dar nu mai mult de 45 de zile calendarististice consecutive
 • Directorului General ii inceteaza mandatul in caz de imposibilitate de exercitare a mandatului/impediment legal–orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare de 45 de zile calendaristice consecutive, lipsind directorul de posibilitatea de a-şi indeplini atributiile, personal sau prin reprezentare (ex .incompatibilitate, arestarea directorului).