Incepand cu 1 mai 2016, principalele formalitati vamale vor fi simplificate in contextul intrarii in vigoare, incepand cu aceasta data, a mai multor reglementari comunitare, informeaza Ministerul Economiei.

Vama GiurgiuFoto: Politia de Frontiera

Noile reglementari se refera atat la simplificarea procedurilor vamale, cat si la facilitarea comertului, avand ca obiectiv:

- modernizarea legislatiei si procedurilor vamale europene;

- oferirea unui cadru legal de un grad mai mare de certitudine si uniformitate; - cresterea claritatii pentru autoritatile vamale;

- simplificarea regulilor si procedurilor vamale si facilitatea tranzactiilor vamale in mediul electronic;

- dezvoltarea unui mediu de lucru digitalizat;

- acordarea de simplificari pentru agentii economici si cresterea increderii in aplicarea prevederilor regulamentelor si procedurilor in domeniul vamal.

- rationalizarea actualelor regimuri vamale economice si/sau suspensive, care sunt reorganizate in regimuri speciale care permit tranzitul (extern sau intern), depozitarea (depozitare temporara, antrepozitare vamala, zona libera), destinatia speciala (admitere temporara sau destinatie finala) sau perfectionarea (perfectionarea activa sau pasiva) marfurilor, pentru a corespunde mai bine nevoilor economice ale operatorilor economici si a simplifica accesul la acestea.

Ca urmare a reglementarilor ce vor devin operationale de la 1 mai 2016, intitulate "un mediu simplu si informatizat pentru vama si comert", utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor va deveni regula.

Sistemele informatice comune permit schimbul de date intre autoritatile vamale, respectand dispozitiile care reglementeaza protectia datelor. Aceste sisteme vizeaza in special:

- formalitatile indeplinite de operatorii economici ;

- regimurile vamale (in special in cazul vamuirii centralizate) si inregistrarea/autorizarea operatorilor economici (identificarea si inregistrarea operatorilor economici; acordarea statutului de operator economic autorizat simplificari vamale sau/si securitate si siguranta: );

- gestionarea riscurilor printr-un cadru comun Comisiei si statelor membre. Aceasta permite autoritatilor vamale sa efectueze controale bazate pe analize nationale, comunitare si internationale.

Ce reglementari intra in vigoare de la 1 mai:

1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 privind stabilirea Codului vamal al Uniunii, publicat in J.O al Uniunii Europene seria L, nr.269 din 10.10.2013;

2. Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului vizand normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in J.O. al Uniunii Europene seria L, nr.343/29.12.2015;

3. Regulamentul de punere in aplicare (UE)nr. 2015/2447 al Comisiei Europene din 24 noiembrie 2015 privind stabilirea unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind stabilirea Codului vamal al Uniunii, publicat in J.O al Uniunii Europene seria L, nr.343/29.12.2015;

4. Regulamentul Delegat (UE) nr.2016/341 al Comisiei Europene din 17 decembrie 2015 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului vizand normele tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, publicat in J.O al Uniunii Europene seria L, nr.69/15.03.2016.