Guvernul a realizat in februarie 2015 un raport privind evaluarea implementarii OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, elaborat de evaluatori independenti, se arata in Programul National de Convergenta 2016-2019. De asemenea, au fost formulate o serie de amandamente la legea de aprobare a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, unul dintre acestea avand in vedere introducerea de sanctiuni pentru sefii autoritatilor care tergiverseaza declansarea procedurilor de numire a managerilor profesionisti. Vezi care sunt amendamentele la OUG 109/2011.

Raportul realizat in februarie a propus o serie de recomandari referitoare la continuarea procesului de dezinvestitie (sau diminuarea participatiilor statului) prin privatizari, restructurari si vanzari de active, la imbunatatirea cadrului de responsabilizare si stimulare la nivelul intreprinderilor publice, precum si la cresterea capacitatii de monitorizare a guvernantei corporative.

Amendamentele formulate la OUG 109/2011 au fost discutate cu institutiile financiare internationale si au fost formulate observatii in urma consultarilor cu reprezentantii mediului de afaceri din octombrie 2015. Forma agregata a amendamentelor a fost aprobata de Guvern in ianuarie 2016, a fost avizata in comisiile de specialitate si urmeaza sa fie discutata in plenul Parlamentului pentru votul final.

Principalele amendamente formulate la proiectul de lege pentru aprobarea OUG 109/2011

 • Introducerea scrisorii de asteptari ca instrument informal de lucru in cadrul procesului de selectie a  administratorilor si directorilor, prin care autoritatea publica tutelara stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, pe o perioada de cel putin 4 ani;
 • Introducerea declaratiei de intentie, document informal de lucru, intocmit pe baza elementelor din scrisoarea de asteptari si a informatiilor publice legate de activitatea intreprinderii publice,  prin care candidatii pentru postul de director, selectati si inscrisi in lista scurta, isi prezinta viziunea/programul asupra dezvoltarii intreprinderii publice. Declaratia de intentie este parte componenta a evaluarii finale a candidatilor din lista scurta  pentru clasificare si numire;
 • Unificarea planului de management cu planul de administrare si elaborarea unui singur plan de administrare de catre directori impreuna cu administratorii;
 • Eliminarea reglementarii privind posibilitatea de respingere a planului de administrare de catre autoritatea publica tutelara si introducerea conceptului de negociere;
 • Introducerea obligativitatii selectiei administratorilor la regiile autonome care au peste 500 angajati, de catre un expert independent in resurse umane;
 • Reducerea numarului de mandate pentru administratori de la 5 la maxim 3;
 • Indemnizatia fixa pentru membrii neexecutivi va fi de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea defasurata conform obiectului principal de activitate, iar componenta variabila a remuneratiei acestora va fi de maxim 12 castiguri salariale medii lunare stabilite pentru membrii executivi;
 • Plata asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor va fi asigurata de intreprinderea publica si nu face parte din remuneratie;  
 • La stabilirea remuneratiei pentru administratori si directori vor fi avute in vedere obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti conform scrisorii de asteptari;
 • Auditorii statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre adunarea generala a actionarilor sau CA, dupa caz, pentru o perioada de minimum 3 ani;
 • Informatiile si datele, rapoartele care trebuie sa fie facute publice, se vor publica pentru actionari sau publicul larg, pe pagina de internet proprie a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie sau de supraveghere;
 • Introducerea de sanctiuni pentru nerespectare termenelor de derulare a procedurii de selectie si pentru elaborarea planului de administrare;
 • Introducerea de sanctiuni pentru conducatorul autoritatii publice tutelare care tergiverseaza  declansarea procedurii;
 • Consolidarea capacitatii Ministerului Finantelor Publice ca institutie de monitorizare a implementarii OUG nr. 109/2011 si a performantei managementului intreprinderilor publice, precum si functia de reglementare in vederea aplicarii unitare de catre autoritatile publice tutelare, prin elaborarea de ghiduri si norme.

Pe aceeasi tema: ¬Cum vor fi numiti managerii "privati", la companiile de stat, in 2016