Guvernul a aprobat, joi, proiectele de hotarare privind normele de aplicare a legilor referitoare la achizitiile publice. Imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial, vineri sau luni, sistemul eletronic de achizitii publice va redeveni functional, a anuntat joi presedintele Autoritatii Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), Bogdan Puscas.

"Am facut testele tehnice si am propus, fie in cursul zilei de maine, fie in cursul zilei de luni, reluarea tuturor validarilor de noi documentatii", a precizat Puscas.

Acesta a afirmat ca la elaborarea pachetului de norme s-a avut in vedere respectarea a patru principii generale: cheltuirea banului public trebuie sa fie aceeasi ca si cum am cheltui banii personali; cresterea exigentei verificarii si monitorizarii modului in care se fac achizitiile publice, in sensul ca bugetul national va fi verificat cu rigoarea cu care sunt verificate fondurile europene; orientarea mai mult spre rezultate, catre achizitii care se vor transforma si in contracte de succes implementate pana la final; cresterea nivelului de transparenta.

Cele mai importante prevederi

Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, prin explicitarea subcriteriilor "calitate-pret" si "costul cel mai scazut" vor fi introduse ca elemente de noutate prin legile achizitiilor publice. In cazul in care criteriul utilizat este "cel mai bun raport calitate-pret" sau "cel mai bun raport calitate-cost", stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum si algoritmul de punctare se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire si vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti. In cazul contractelor de servicii avand ca obiect prestatii intelectuale, cum ar fi cele de consultanta/asistenta tehnica, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicata, criteriul de atribuire "calitate-pret" se aplica in mod obligatoriu, iar ponderea alocata factorului pret nu poate fi mai mare de 40%. In cazul in care criteriul de atribuire utilizat este "costul cel mai scazut", acesta se raporteaza la durata ciclului de viata al produsului/serviciului si frecventa utilizarii sale.

Detalierea modului in care procedura de licitatie deschisa si licitatie restransa se vor desfasura integral prin mijloace electronice (on-line) incepand cu luna iunie 2016 pentru toate autoritatile contractante si incepand cu ianuarie 2018 pentru unitatile de achizitii centralizare. Transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP se realizeaza numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile in SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro si numai de catre autoritatile contractante inregistrate.

Dezvoltarea si detalierea modului in care se va realiza consultarea pietei - parte a procesului de achizitie publica in cazul in care se doreste achizitionarea unor produse/servicii/lucrari cu grad ridicat de complexitate tehnica, financiara sau contractuala, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. Procesul de consultare se initiaza prin publicarea in SEAP sau prin orice alte mijloace a unui anunt de consultare, proces la care poate participa orice persoana/organizatie interesata. Cei interesati pot trimite opinii, sugestii sau recomandari, autoritatea contractanta urmand sa le ia in considerare pe cele pe care le considera relevante, insa avand obligatia sa publice in SEAP rezultatul procesului de consultare a pietei, nu mai tarziu de momentul initierii procedurii de atribuire. Concret, aspectele supuse consultarii vizeaza, fara a se limita la acestea, potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale pentru a raspunde nevoilor autoritatilor contractante, aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizarea pe loturi (in cazul achizitiilor sectoriale), posibilitatea solicitarii de oferte alternative.

ANAP evalueaza, inainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare /simplificat /de concurs, conformitatea cu legislatia a documentatiilor de atribuire cu exceptia caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive, in masura in care valoarea estimata a achizitiei este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri:

  • 225.000 lei pentru contractul de furnizare;
  • 225.000 lei pentru contractul de servicii;
  •  2.250.000 lei pentru contractul de lucrari,.

Se introduce Strategia de contractare, care este un document al fiecarei achizitii cu o valoare mai mare sau egala cu pragurile de:

  • 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
  • 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
  • 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice. Concret, prin aplicarea acestei strategii se acorda importanta etapelor de pregatire a procesului de achizitie si de derulare a procedurii.

Un alt element important de noutate cuprins in normele de aplicare a legii achizitiilor sectoriale vizeaza prelungirea duratei acordului-cadru. Astfel, durata acordului-cadru va putea creste de la 4 ani cat este in prezent, la maximum 8 ani, cu exceptia cazurilor pe care entitatea contractanta le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite.

Noile legi privind achizitiile publice au fost publicate in Monitorul Oficial in data de 23 mai 2016.