Guvernul a aprobat miercuri participarea Romaniei la un proiect de analiza specifica realizat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind 5 sectoare-cheie din domeniul guvernantei publice si al reformei administrative, potrivit unui comunicat de presa.

Acesta arata ca este vorba de functia publica, coordonarea la centrul guvernului, guvernarea deschisa, managementul bugetar si agenda digitala, care vor beneficia de realizarea unor analize specifice, evidentiind punctele forte si punctele slabe ale fiecareia din cele 5 zone prin raportare la bunele practici ale OCDE, iar concluziile vor fi prezentate in cadrul unei conferinte pe aceasta tema.

Executivul a aprobat, de asemenea, plata contributiei voluntare a Romaniei la OCDE pentru 2016, reprezentand echivalentul a 150.000 de euro, alocand catre bugetul Secretariatului General al Guvernului suma de 685.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului aferent anului 2016. Necesitatea alocarii sumei respective din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este justificata de faptul ca aceasta cheltuiala este generata de o situatie nou aparuta in timpul exercitiului bugetar.

Responsabil de implementarea proiectului va fi un comitet director, alcatuit din reprezentanti cu putere de decizie (secretari de stat sau directori) ai institutiilor implicate in proiect (Cancelaria Prim-Ministrului si Ministerul Afacerilor Externe) si din ministerele responsabile de domeniile ce vor fi analizate (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic).

Comitetul va face demersurile necesare pentru a asigura logistica si participarea necesara desfasurarii misiunilor de evaluare ale echipei OCDE, care vor avea loc in perioada octombrie-noiembrie 2016.

Coordonarea activitatilor comitetului director va fi realizata de catre un consilier de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Domeniile propuse pentru realizarea analizei specifice a OCDE au fost stabilite ca urmare a vizitei de lucru efectuate in luna aprilie a.c. de o delegatie a Departamentului pentru Guvernanta Publica a OCDE si a discutiilor dintre reprezentantii OCDE si reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic, ai Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si ai Cancelariei Prim-Ministrului, acestea regasindu-se si in strategiile nationale care vizeaza guvernanta publica si reforma administrativa.

Colaborarea cu Departamentul pentru Guvernanta Publica si Dezvoltare Teritoriala din cadrul OCDE ofera Romaniei sansa de a beneficia de un audit recunoscut pe plan international in acest domeniu, de posibilitatea de a se compara cu alte state membre ale organizatiei si state non-membre prin raportare la standarde comune si de a realiza ajustari ale propriilor sisteme. Progresele inregistrate de statul roman in acest domeniu au astfel sansa de a fi evidentiate intr-un raport international la care au acces reprezentanti ai celor mai dezvoltate state din lume.

Masurile pentru modernizarea administratiei publice in orizontul de timp 2014-2020 sunt prevazute in patru documente strategice: Strategia pentru consolidarea administratiei publice (SCAP) 2014-2020, Strategia pentru o mai buna reglementare, Strategia pentru dezvoltarea functiei publice (SDFP) pentru 2016-2020, aprobata in sedinta din 27 iulie, si Strategia in domeniul formarii, care este in curs de finalizare.

De mentionat ca aceste patru documente strategice reprezinta conditionalitati ex-ante pentru cadrul financiar 2014-2020, iar expertiza OCDE a fost folosita de Comisia Europeana si in perioada de preaderare a Romaniei la Uniunea Europeana pentru a asigura asistenta tehnica in domeniul guvernantei publice.