¬Fiecare companie de stat isi va alcatui si implementa, pana la sfarsitul lui 2016, un cod de etic, cat si o politica de sponsorizari, se arata intr-un memorandum aprobat saptamana trecuta de Guvern "Participarea statului in economie- Orientari privind administrarea participatiilor statului in intreprinderile publice". De asemenea, autoritatile publice tutelare vor elabora politici individualizate de dividend pentru intreprinderile publice din subordine, pe orizont de timp mediu. Tot pana la sfarsitul anului, Guvernul va organiza un forum la care sa participe membrii Consiliilor de Administratie din majoritatea intreprinderilor publice in vederea identificarii celor mai bune modalitati de eficientizare si profesionalizare. Vezi ce alte masuri vor fi luate in cazul companiilor de stat.

Scopul memorandumului aprobat de Guvern este promovarea unui cadru unitar de aplicare si implementare a conduitei statului ca actionar si proprietar de participatii in intreprinderi publice.

Statul roman are calitatea de actionar in aproape 1.400 de societati, din care 253 aflate in subordinea administratiei publice centrale. Statul roman nu a demonstrat pana acum ca este un bun actionar, ci dimpotriva, intreprinderile publice sunt cel mai adesea asociate cu ineficienta, clientelismul politc si lipsa de responsabilitate.

Masuri pentru intarirea rolului statului ca actionar

 • Pana la mijlocul lunii septembrie 2016, Ministerul Economiei impreuna cu Ministerul Finantelor vor propune un act normativ care sa stabileasca participarea reprezentantilor statului in AGA ca fiind sarcina de serviciu neremunerata suplimentar
 • Pana in septembrie 2016, Ministerul Finantelor impreuna cu ministerele de resort vor elabora normele metodologice prevazute in Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa, precum si alte documente si instrumente de lucru, respectiv modelul de scrisoare de asteptari, declaratie de intentie, contract de mandat-cadru, plat de administrare-continut standard.
 • Pana in septembrie 2016, Comitetele de Nominalizare si Remunarare din fiecare intreprindere publica sau, dupa caz, autoritatile publice tutelare, vor alcatui profile pentru viitorii membri ai CA.
 • Pana in septembrie 2016, pe baza normelor metodologice aprobate de Guvern, elaborate de Ministerul Finantelor, impreuna cu ministerele de resort, autoritatile publice tutelare vor stabili mixul de indicatori de performanta, financiari si nefinanciari, diferiti pentru administratori si directori, pe care ii vor negocia cu membrii selectati in Consiliile de Administratie ale intreprinderilor publice cu ocazia semnarii contractului de mandat.
 • Autoritatile publice tutelare vor declansa cel tarziu in septembrie 2016 selectia de noi administratori profesionisti in intreprinderile publice in care nu au fost numiti in baza procedurii de selectie conform OUG 109/2011 sau pentru locurile ocupate in prezent de administratori provizorii.
 • Pana in octombrie 2016, autoritatile publice tutelare se vor asigura ca se vor face demersurile legale pentru inlocuirea membrilor din Consiliile de Administratie, care sunt functionari publici sau personal contractual in cadrul corpului de control al ministrului sau al prim-ministrului.
 • Ministerele care actioneaza si ca autoritati publice tutelare vor infiinta in cadrul lor, pana in noiembrie 2016, structuri de guvernanta proprii distincte responsabile cu implementarea si monitorizarea guvernantei corporative.
 • Pana la sfarsitul lui 2016, fiecare intreprindere publica isi va modifica reglementarile interne si, dupa caz, actul constitutiv, astfel incat auditorul intern sa fie contractat, cu avizul Consiliului de Administratie.
 • Fiecare intreprindere publica isi va alcatui si implementa, pana la sfarsitul lui 2016, un cod de etic, cat si o politica de sponsorizari.
 • Pana la sfarsitul lui 2016, autoritatile publice tutelare vor elabora politici individualizate de dividend pentru intreprinderile publice din subordine, pe orizont de timp mediu.
 • Pana la sfarsitul lui 2016, Guvernul va organiza un forum la care sa participe membrii Consiliilor de Administratie din majoritatea intreprinderilor publice in vederea identificarii celor mai bune modalitati de eficientizare si profesionalizare.
 • Pana in martie 2017, Consiliile de Administratie vor crea sisteme de identificare, management si raportare a riscului la nivelul intregii intreprinderi publice, conform celor mai bune practici internationale
 • Sub supravegherea CA-urilor, intreprinderile publice vor implementa, pana in martie 2017, mecanisme de control intern.
 • Pentru anul financiar 2016, autoritatile publice tutelare vor redacta si publica pe site-ul lor, pana in luna iunie 2017, rapoarte cu privire la performanta intreprinderilor publice, analizand inclusiv implementarea guvernantei corporative in respectivele intreprinderi, nu numai rezultatele financiare. In aceste rapoarte se va indica cum este separata functia de reglementator de cea de actionar.
 • Consiliul de Administratie al fiecarei intreprinderi publice va publica pe site-ul societatii o data cu rezultatele financiare aferente anului 2016, situatia privind tranzactiile cu partile afiliate.

Cancelaria Prim-ministrului monitorizeaza tendintele si evolutiile companiilor de stat

Potrivit documentului "Participarea statului in economiei", ca reglementator si legiuitor, statul nu trebuie sa favorizeze intreprinderile publice in nicio circumstanta. De aceea, ministerele care actioneaza si ca autoritati tutelare trebuie sa infiinteze in cadrul lor structuri distincte responsabile cu administrarea participatiilor statului si cu implementarea si monitorizarea guvernantei corporative in respectivele intreprinderi publice. Personalul acestor structuri va fi diferit de cel din minister si nu se va ocupa de elaborarea politicilor publice si initiativelor sau avizelor legislative ale ministerelor in domeniile respective.

Cancelaria Prim-ministrului monitorizeaza tendintele si evolutiile intreprinderilor publice din Romania, in primul rand din perspectiva felului in care autoritatile publice tutelare implementeaza politica de actionariat a statului.

Conform Legii nr. 111/2016 prin care s-a aprobat OUG nr. 109/ 2011, Ministerului Finantelor Publice (MFP) va avea un rol complex de monitorizare si de centralizare, axat pe supravegherea implementarii legislatiei privind guvernanta corporativa de catre autoritatile publice tutelare si intreprinderile publice. Pe langa aceasta functie de monitorizare, MFP are un rol important de creare si asigurare a unui cadru de reglementare uniform la nivel national in ceea ce priveste guvernanta corporativa, prin elaborarea impreuna cu ministerele de resort de norme metodologice, ghiduri si bune practici.

 • Toti actionarii trebuie tratati in mod egal

Autoritatile publice tutelare actioneaza, la randul lor, pe doua mari paliere: ca reprezentanti ai actionarului (statul) si ca entitati de monitorizare si evaluare a performantelor intreprinderile publice pe care le au sub autoritate, in coordonare sau portofoliu, se precizeaza in document. Acestea trebuie sa demonstreze maxima transparenta asupra actiunilor si deciziilor pe care le iau cu privire la intreprinderile publice.

Potrivit documentului, un aspect foarte important, la nivel de principii de guvernanta, de care trebuie sa tina seama toti reprezentantii statului, implicit cei ai autoritatii publice tutelare, este ca, in societatile in care statul nu este actionar unic, toti actionarii trebuie tratati in mod egal. De exemplu, reprezentantii autoritatilor publice tutelare nu vor solicita informatii semnificative intreprinderii publice fara a informa in paralel si ceilalti actionari asupra solicitarilor efectuate si raspunsurilor primite.

 • Nu se va mai urmari maximizarea profitului anual, prin reducerea nerationala a cheltuielilor cu mentenanta sau a investitiilor

Reducerea pierderilor si a platilor restante, acolo unde ele exista, va trebui sa faca obiectul principal al mandatului conferit Consiliului de Administratie selectat in mod transparent si bazat exclusiv pe merite. Intreprinderile publice trebuie sa inceteze sa fie o povara pentru bugetul de stat si, finalmente, pentru cetatean, se precizeaza in document. In acelasi timp, statul nu isi doreste maximizarea profiturilor pe termen scurt.

Memorandumul precizeaza ca autoritatile publice tutelare vor formula mixul de indicatori de performanta pe care il vor negocia cu membrii selectati in Consiliului de Administratie al intreprinderii publice cu ocazia semnarii contractului de mandat, astfel incat sa fie urmarita sustenabilitatea financiara pe termen lung, nu maximizarea profitului anual, spre exemplu prin reducerea nerationala a cheltuielilor cu mentenanta sau a investitiilor. In acest sens, sistemele de remunerare prin intermediul optiunilor pe actiuni virtuale pot fi o solutie in directia dorita. Obiectivul principal al actionarului stat ar trebui sa fie asigurarea unui echilibru intre politica de dividende si cea privind asigurarea fondurilor pentru dezvoltarea intreprinderii publice.

In prezent, OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome reglementeaza repartizarea unei cote de minimum 50% din profit ca varsamant/dividend la bugetul de stat sau bugetul local. Cu toate acestea, prin memorandumuri sau acte normative, in practica, statul a incasat intotdeauna dividende semnificativ mai mari de la intreprinderile publice aflate in subordine, coordonare sau sub autoritate, anume 85%. Desi ofera un anumit grad de predictibilitate, aceasta politica nu tine cont de diversitatea conditiilor in care functioneaza diferitele intreprinderi, de strategiile acestora, de structurile lor de capital, de politica de investitii, de ratele anuale de rentabilitate a capitalului ori de structurile de piata, dovedindu-se, in practica, sub-optimala. Pe termen mediu si lung, asteptarile statului privind politica de dividend este ca aceasta sa fie stabilita pe termen mediu pentru fiecare intreprindere publica in parte, de catre autoritatile publice tutelare in subordinea/ coordonarea/ sub autoritatea carora se afla acestea.

 • "Sunt strict interzise si vor fi denuntate de indata orice incercari ale factorului politic de influentare a deciziilor operationale ale intreprinderii publice"

Potrivit memorandumului, imixtiunea politicului in functionarea intreprinderilor publice a fost un fenomen intalnit destul de frecvent in Romania, manifestat prin numiri politice la conducerea intreprinderilor publice sau chiar prin practici ilegale, anchetate in prezent de organele abilitate (contracte preferentiale, etc.). De aceea, este esential ca selectia de administratori profesionisti care sa conduca intreprinderile publice, conform legislatiei in vigoare privind guvernanta corporativa, sa se realizeze cat mai repede pentru toate intreprinderile publice si cat mai transparent.

Calitatea de membru intr-un partid politic nu descalifica in mod automat un candidat de la a participa la selectia pentru Consiliul de Administratie al unei intreprinderi publice. Acest lucru ar trebui, dimpotriva, precizat in mod transparent in timpul procesului de selectie, inclusiv prin publicarea CV- urilor candidatilor in timpul procesului de selectie. Totusi, o eventuala selectare si numire in cadrul Consiliului de Administratie va fi facuta exclusiv tinand cont de meritele profesionale si experienta relevanta pentru intreprinderea publica respectiva (in afara sferei experientei politice a candidatilor).

De asemenea, sunt strict interzise si vor fi denuntate de indata orice incercari ale factorului politic de influentare a deciziilor operationale ale intreprinderii publice, sub forma promovarii unor anumite proiecte de investitii, a unor anumiti contractori sau a anumitor persoane ca ocupanti ai eventualelor posturi vacante. Consiliul de Administratie, avand datoria de actiona in folosul intreprinderii publice pe care o conduce, trebuie sa reziste acestor presiuni si, unde e cazul, sa le denunte conform legislatiei in vigoare, se mai precizeaza in document.

Pentru mai multe amanunte vezi documentul atasat sau pe site-ul Guvernului.