Guvernul a aprobat joi un Program Pilot Start Up Mediu Ecoturism, masura de ajutor de minimis care vizeaza stimularea conservarii naturii in contextul tranzitiei la economia verde, se arata intr-un comunicat de presa. Obiectul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a unor proiecte care au ca scop conservarea si dezvoltarea zonelor care au asociate arii protejate, prin implementarea conceptului de destinatie de ecoturism.

Ariile naturale protejate detin atuuri importante pentru dezvoltarea activitatilor de ecoturism, activitati care pot aduce avantaje importante atat celor care le administreaza, cat si comunitatilor locale, ecoturismul fiind unul din putinele sectoare economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabila a acestor zone.

Schema de minimis se adreseaza unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale acestora, institutiilor publice, organizatiilor neguvernamentale, operatorilor economici, muzeelor, institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare si institutiilor de invatamant superior acreditate, intreprinderilor unice, cu exceptia celor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, in productia primara a produselor agricole, in prelucrarea si comercializarea produselor agricole, desfasoara activitati legate de export catre state terte sau catre state membre sau desfasoara activitati care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor importate.

Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru Mediu.

Programul se deruleaza in limita creditelor de angajament si bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Cuantumul finantarii va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fara a se putea depasi, la data semnarii contractului de finantare nerambursabila, echivalentul in lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 de euro.

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, pe tipuri de proiecte si in limita sumei alocate.

Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis care va fi acordata in cadrul schemei este de 100 de milioane lei, in perioada 2016-2020.

Schema de minimis isi inceteaza valabilitatea la 31 decembrie 2020.