Guvernul a aprobat miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care extinde categoriile de investitii care pot fi finantate in cadrul Programului national de dezvoltare locala, punandu-se mai mult accent pe domeniile invatamant si sanatate. Programul national de dezvoltare locala a fost extins cu 9.500 de obiective de investitii, majoritatea in domeniul educatiei.

Potrivit unui comunicat de presa, prevederile legale se refera la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii nationale, precum si alte unitati de invatamant preuniversitar, infiintate potrivit legii; a unitatilor sanitare, inclusiv a spatiilor afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale de permanenta; respectiv realizarea, modernizarea, reabilitarea de poduri, podete, pasaje sau punti pietonale. De asemenea, se pot construi, moderniza, reabilita sau extinde sistemele de iluminat public stradal, cu prioritate in mediul rural.

Pentru obiectivele de investitii aflate in finantare la 31 decembrie 2016, care constituie etapa I a Programului national de dezvoltare locala, se vor asigura fonduri, conform legii, pana la finalizarea acestora.

Incepand cu anul 2017, se instituie etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala, in cadrul caruia se va asigura finantarea a 9500 de obiective de investitii noi introduse in program, in domeniile care se refera la realizarea investitiilor publice in infrastructura locala, prevazute la art.7 din OUG nr.28/2013.

Dintre acestea, 2500 sunt crese si gradinite, iar 2000 sunt unitati de invatamant preuniversitar, care necesita efectuarea de lucrari, pentru obtinerea autorizatiilor de functionare si pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational. Pentru aceste lucrari se asigura finantarea multianuala, pana la finalizarea acestora.

Incepand cu anul 2017, prin subprogramul "Institutii de invatamant superior de stat", derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., se va asigura cu prioritate finantarea a 30 de spatii cu destinatia de camine pentru studentii institutiilor de invatamant superior de stat, pana la finalizarea acestora.

De asemenea, prin actul normativ adoptat, a fost completata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Astfel, beneficiarii privati ai proiectelor finantate in cadrul programelor din perioada 2007-2013, care intra sub incidenta schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct la unitatile Trezoreriei statului in a caror raza teritoriala acestia sunt inregistrati fiscal, cu avizul institutiilor publice in cadrul carora functioneaza autoritati de management cu responsabilitati in inchiderea Programelor Operationale 2007-2013. Aceste institutii vireaza sumele reprezentand contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, a cofinantarii de la bugetul de stat si TVA, dupa caz, in contul distinct de disponibil deschis la trezoreria statului pe numele beneficiarilor privati care beneficiaza de schema de ajutor de stat/minimis, ale caror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, datorita unei suspiciuni de frauda aflate in investigatie la data depunerii declaratiei finale. Sumele incasate in contul distinct de disponibil au destinatie speciala si nu sunt supuse executarii silite pe perioada pastrarii in acest cont.

Procedura privind deschiderea si functionarea conturilor distincte de disponibil prevazute se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene.

Tot astazi, Guvernul a modificat si completat Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in scopul incurajarii in munca a somerilor.

Astfel, se acorda o prima de relocare persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea de domiciliu sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia.

Prima de relocare este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei si a utilitatilor) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare nu depasesc suma de 5000 lei/luna, in situatia in care sunt singure sau impreuna cu familiile acestora, si care se incadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni. Prima de relocare se acorda lunar, pe o perioada de 36 de luni.

Prima de relocare se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de incadrare sau cu prima de instalare, prevazute in legislatie.