Guvernul a stabilit vineri, printr-o Hotarare, pentru anul 2017 un contingent de 5.500 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, respectiv cetateni ai altor state decat cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene sau cetatenii straini al caror acces liber pe piata muncii este stabilit prin acorduri si tratate incheiate de Romania cu alte state.

Numarul si tipurile de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania:

  • Lucratori permanenti - 3.500,
  • Lucratori stagiari- 200,
  • Lucratori sezonieri - 200,
  • Lucratori transfrontalieri -100,
  • Lucratori inalt calificati - 800,
  • Lucratori detasati - 700

Numarul lucratorilor straini nou-admisi pe piata muncii din Romania se stabileste anual, prin Hotarare de Guvern.

Pentru anul 2017 se mentine numarul stabilit pentru fiecare din ultimii trei ani, in conditiile in care, in primele 6 luni ale anului 2016, din cele 5.500 de avize de angajare/detasare aprobate au fost eliberate un numar de 1.146 de avize, din care 795 pentru lucratori permanenti, 277 pentru lucratori detasati si 74 pentru lucratori inalt calificati.

Eliberarea avizelor de angajare/detasare pentru lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania reprezinta venit la bugetul de stat estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro, avand in vedere ca la eliberarea avizelor de angajare/detasare angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii plateste un tarif stabilit in lei, echivalent a 200 de euro, iar la eliberarea avizului de angajare pentru lucratorii sezonieri, angajatorul plateste un tarif in lei echivalent a 50 de euro.

De asemenea, pentru lucratorii permanenti sau asimilati lucratorilor permanenti, angajatorii vor plati taxele, impozitele si contributiile prevazute de lege.