Companiile cu capital de stat ar putea ramane si fara rezervele care constituie sursa proprie de finantare, dupa ce au fost obligate, printr-un memorandum al Guvernului, sa distribuie actionarilor minim 90% din profit, sub forma de dividende, pentru a fi acoperite cheltuielile cu majorarile salariale. Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica un proiect de OUG care prevede printre altele ca aceste societati sa redistribuie aceste rezerve sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Practic, Guvernul vrea sa lase companiile fara niciun ban din profituri pentru investitii.

TransgazFoto: Transgaz

Reamintim ca veniturile la buget au fost in primele doua luni ale anului cu 1,4% mai mici fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar in aceste conditii, Guvernul trebuie sa gaseasca noi surse de finantare a cheltuielilor generate de majorarile salariale.

Ministerul Finantelor mai vrea sa fie virate sub forma de dividende sau varsaminte la stat si disponibilitatile banesti aferente rezultatului reportat din anii anteriori. De exemplu rezultatele reportate provenite din modificarile politicilor contabile sau rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Un motiv invocat de Ministerul Finantelor pentru prevederea din proiectul de OUG este ca "s-a constatat ca la o serie de societati/regii, rezervele care constituie o sursa proprie de finantare nu sunt utilizate de catre acestea, surplusul valoric regasindu-se in disponibilitatile banesti ale acestora". Urgenta este motivata prin faptul ca societatile se afla in curs de aprobare a situatiilor financiare ale anului 2016. Deja sunt companii cu capital de stat care au convocat in luna aprilie adunari generale ale actionarilor, pe ordinea de zi fiind aprobarea situatiilor financiare si repartizarea profiturilor. Ministerul Finantelor se grabeste cu acest proiect de OUG, ca prevederile sa fie aplicate inainte ca societatile sa aprobe repartizarea profiturilor. De altfel, prevederile proiectului de OUG se aplica inclusiv pentru rezultatele financiare din 2016.

Prevederile din proiectul de OUG

  • Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome;
  • Sumele repartizate, in anii anteriori, la alte rezerve in conditiile art.1 alin.(1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,  existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se pot redistribui sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, odata cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016
  • Incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, la entitatile prevazute la art.1 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, rezultatul reportat existent in sold la data de 31 decembrie a fiecarui an poate fi distribuit sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome

Nota: Articolul art.1 alin.(1) lit. g) din Ordonanța Guvernului 64/2001 prevede ca "profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare".

Un memorandum aprobat in ianuarie de catre Guvern, care obliga societatile la care statul detine participatii sa repartizeze actionarilor, sub forma de dividende, 90% din profit, pentru obtinerea unor venituri suplimentare la buget. Aceasta politica ar putea afecta companiile cu capital de stat, avand in vedere ca vor beneficia de fonduri mult mai reduse pentru investitii. Sunt companii profitabile precum Transelectrica, Transgaz sau Romgaz care au mare nevoie de investitii. De exemplu, reteaua de transport al energiei electrice este foarte veche si a inceput sa se inregistreze tot mai des avarii, care au lasat chiar si judete intregi fara curent. De asemenea, Transgaz este o companie care are mare nevoie de investitii, mai ales ca este implicat in proiectul BRUA (conducta de gaze Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria). Transgaz va primi o finantare europeana de 180 de milioane de euro, insa costurile sunt estimate la 547,4 milioane de euro.

Transgaz va repartiza actionarilor, sub forma de dividende, 545,5 milioane de lei, adica 90% din profitul de 594,5 milioane de lei obtinut in 2016, potrivit unui referat privind propunerea de dividend brut pe actiune si a modalitatii de plata a dividendelor. Profitul destinat constituirii surselor proprii de finantare a fost stabilit la doar 49 milioane lei. Propunerea urma sa fie discutata la urmatoarea sedinta AGA. Insa, in contextul noului proiect de OUG, actionarul majoritar ar Transgaz, adica Ministerul Economiei, ar putea fi mandatat sa redistribuie la bugetul de stat si profitul destinat constituirii surselor proprii de finantare.

Cele mai profitabile sunt companiile energetice. De exemplu, Romgaz a obtinut in 2016 un profit de 1,02 miliarde de lei. Dar dupa deciziile Guvernului, cea mai mare parte va ajunge la actionari, statul roman, prin Ministerul Energiei, fiind majoritar, cu o participatie de 70%. Nu va ramane nimic pentru investitii.

Citeste si