Guvernul a aprobat joi, printr-un memorandum, planul de actiuni pentru 2017 privind reducerea sarcinilor administrative impuse mediului de afaceri, document subscris obiectivelor de debirocratizare. Planul de actiuni cuprinde sase etape.

Cele sase etape

  • Nominalizarea si actualizarea echipelor la nivel tehnic si de coordonatori, responsabile cu realizarea si/sau comunicarea actiunilor de simplificare realizate de ministere. Astfel, fiecare minister isi va constitui o echipa multidisciplinara, formata din experti la nivel tehnic si juridic, responsabila cu monitorizarea  simplificarilor administrative. Termenul pentru realizarea acestei actiuni este 7 aprilie.
  • Convocarea, la sediul Guvernului, a noilor echipe de coordonatori ai procesului de simplificare (la nivel de secretar de stat/secretar general in ministere). Termenul pentru realizarea acestei actiuni este 11 aprilie.
  • Centralizarea raportarilor cu privire la simplificarea sarcinilor administrative realizate de catre ministere. Termen de realizare- trimestrial.
  • Coordonarea, impreuna cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a implementarii masurilor propuse de mediul de afaceri. Vor fi organizate intalniri cu reprezentantii forurilor de consultare pentru colectarea si analiza recomandarilor si propunerilor mediului de afaceri si vor fi armonizate propunerile de simplificare transmise de ministere. Termen de realizare- permanent, cu intalniri lunare cu reprezentantii Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.
  • Derularea proiectelor finantate din fonduri europene (Axa I a POCA, precum si prin POC si POAT). Definitivarea ideilor de proiecte si a documentatiilor proiectelor care vizeaza debirocratizarea si e-guvernarea si implementarea lor. Activitate continua.
  • Actualizarea initiativelor de simplificare si a bazei comune de date rezultate in urma implementarii proiectelor de masurare a costurilor administrative. Activitate continua.