Guvernul ar putea reglementa prin lege modalitatea de desfasurare a activitatii de catre salariati in regim de tele-munca, adica munca de acasa sau din afar sediului firmei. Potrivit proiectului de lege, aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii, un salariat ar putea avea activitati de la distanta de locul de munca organizat de angajator, in mod regulat si voluntar, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau al unui act aditional la acesta.

Munca la calculatorFoto: captura Google
  • Vezi aici proiectul de lege.

Despre acest subiect a scris prima oara Profit.ro aici. Potrivit proiectului, trebuie respectate si trei conditii. Prima conditie este ca salariatul sa foloseasca mijloace aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor pentru a-si desfasura activitatea. A doua conditie este ca activitatea in regim de teleworking se desfasoara cel putin o zi pe luna. A treia conditie este ca salariatul sa-si exprime acordul cu aceasta forma de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de munca sau al unui act aditional la acesta, dupa caz.

Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de tele-munca nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia.

Tele-salariatii organizeaza programul de lucru de comun acord cu angajatorul, in conformitate cu prevederile contractului individual de munca, regulamentului intern si/sau contractului colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii. Angajatorul este in drept sa verifice activitatea tele-salariatului, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentului intern si/sau contractului colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.

Contractul individual de munca se incheie cu norma intreaga si se modifica, dupa caz, pentru salariatii care desfasoara activitatea de tele-munca, in conditiile prevazute de Codul muncii.

Tele-salariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile salariatilor care au locul de munca la sediul sau domiciliul angajatorului.

Angajatorul va avea obligatia sa asigure securitatea si sanatatea in munca la locurile de desfasurare a activitatii de tele-munca, in functie de particularitatile specifice ale acestor locuri si de cele convenite in cadrul contractului individual de munca. De asemenea, angajatorul va avea obligatia sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale tele-salariatului, reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate ori reprezentantii salariatilor, au acces la locurile de desfasurare a activitatii de tele-munca, in conditiile stipulate in contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca, ori regulamentul intern, dupa caz. Pentru verificarea aplicarii si respectarii cerintelor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca si al relatiilor de munca, reprezentantii autoritatilor competente au acces la locurile de desfasurare a activitatii de tele-munca, in conditiile stipulate in legislatia aplicabila. In cazul in care locul de desfasurare a activitatii tele-salariatului este la domiciliul acestuia, accesul se acorda doar in urma notificarii in avans a tele-salariatului si sub rezerva consimtamantului acestuia.

"In anul 2002, la Bruxelles a fost incheiat intre partenerii sociali un acord-cadru european privind teleworkingul (tele -munca). Potrivit acordului-cadru, teleworkingul este definit ca o forma de organizare si/sau de indeplinire a sarcinilor, folosind tehnologia informatiei, in contextul unui contract de munca/a unei relatii de munca, in care activitatea care ar putea fi efectuata si la sediul/spatiile angajatorului, este efectuata in mod regulat in afara sediului/spatiilor respective. In opinia partenerilor sociali, teleworkingul este atat un mijloc pentru companii de a-si moderniza organizarea muncii, precum si un mijloc pentru salariati de a-si reconcilia munca si viata sociala", se arata in nota de fundamentare a proiectului de lege.

Pentru angajator, o astfel de forma de munca este este reducerea costurilor administrative in vederea inchirierii spatiilor, cheltuielile cu utilitatile, consumul de carburant, precum si parcul auto. In ceea ce il priveste pe salariat, avantajele constau in eliminarea costurilor de bani si de timp cu deplasarea de la si pana la sediul angajatorului, precum si libertatea alegerii locului de munca si valorificarea timpului de lucru, in vederea imbunatatirii echilibrului intre viata profesionala si cea personala. De asemenea, vor creste sansele persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, se mai precizeaza in nota de fundamentare.