Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege pentru aprobarea Programul geologic la nivel national. Programul are in vedere cresterea gradului de cunoastere a potentialului geologic de resurse minerale disponibile la nivel national, prin realizarea de lucrari de prospectiune si cercetare geologica la nivel national, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Obiectivele specifice ale Programului:

  • Asigurarea datelor necesare bazei de ofertare a lucrarilor de explorare viitoare;
  • Actualizarea informatiilor privind baza de substante minerale utile nationale;
  • Furnizarea studiilor/rapoartelor de sinteza de evaluare si interpretare a informatiilor;
  • Sprijinirea autoritatilor centrale si locale in fundamentarea programelor de dezvoltare economica viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de substante minerale utile identificate la nivel national, regional si local.

Perioada de derulare a Programului, precum si bugetul estimat necesar pentru intreaga perioada de derulare a acestuia, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

Pentru indeplinirea Programului, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de autoritate competenta, va transmite Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice propuse in functie de necesitatile si prioritatile identificate la nivel national, dupa consultarea prealabila a Ministerului Apelor si Padurilor, conform domeniului de competenta al acestuia.

Fondurile necesare pentru finantarea Programului se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea de ordonator principal de credite, in limita prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie.

Programul geologic la nivel national se individualizeaza si se concretizeaza pe obiective. Ministerul Economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic fondurile alocate anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi. ANRM va furniza rezultatele privind apele subterane si Ministerului Apelor si Padurilor.

Implementarea Programului se face etapizat, prin procedura competitiva de ofertare deschisa, transparenta si nediscriminatorie in conditii de piata, conform legislatiei specifice achizitiilor publice.

Lucrarile si bunurile receptionate vor intra in proprietatea statului si administrarea Ministerului Economiei, urmand a fi predate catre ANRM si, dupa caz, Ministerului Apelor si Padurilor, pe baza de protocol de predare-primire.

Lucrarile de cercetare in domeniul ape subterane potabile si industriale, pentru activitatile de prospectiune, explorare, determinare si evidenta a resurselor pot fi realizate de titulari pe baza actelor de reglementare emise de Ministerul Mediului si Ministerul Apelor si Padurilor.

Titularii de contracte au obligatia remedierii mediului afectat de lucrarile de prospectiune si explorare, in conformitate cu legislatia specifica privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, precum si cu legislatia specifica gestionarii deseurilor din industria extractiva.

Actul normativ ar urma sa intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, iar in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare, la propunerea Ministerului Economiei si cu avizul ANRM, prin hotarare a Guvernului, se aproba metodologia de aplicare a legii.