Guvernul a adoptat vineri, printr-o hotarare, Programul Multianual pentru dezvoltarea investitiilor in turism si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism. Potrivit acestuia, pentru investitiile de importanta nationala, contributia apartine in totalitate Ministerului Turismului. In aceasta categorie se incadreaza dezvoltarea unui domeniu schiabil de peste 100 km si a unor porturi turistice in zona Deltei Dunarii si a litoralului Marii Negre. Contributia scade in functie de importanta proiectului.

Pentru investitii realizate in statiunile de interes national, atestate in conditiile legii, contributia institutiei este de 90%, iar contributia unitatii administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%; pentru investitii realizate in statiunile de interes local, contributia Ministerului Turismului este de 85%, iar contributia UAT-ului beneficiar este de 15% . Contributia Ministerul Turismului este de 70% si contributia UAT-ului/asociatiei de dezvoltare intercomunitara beneficiara este de 30% pentru investitii in domenii de aplicare ale Hotararii, altele decat cele mentionate anterior.

Programul Multianual, denumit Master-Planul investitiilor in turism, are ca obiectiv principal dezvoltarea comunitatilor locale din zonele cu potential turistic ridicat, prin cresterea investitiilor publice in infrastructura turistica. De asemenea, se urmareste dezvoltarea competitiva a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism si o directionare eficienta a investitiilor publice, dezvoltarea unei retele de destinatii turistice competitive pe plan international, valorificarea durabila a specificului local si a elementelor de identitate nationala prin turism si promovarea unei abordari integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabila a turismului.

Actul normativ prevede activitati majore in domeniul turismului: dezvoltarea turismului de sanatate, a domeniului schiabil, a infrastructurii turistice de agrement dar si dezvoltarea echilibrata si integrata a zonei turistice din Delta Dunarii si a statiunilor de pe litoralul Marii Negre, a infrastructurii turistice de-a lungul Dunarii si cea din zona montana inalta si, nu in ultimul rand, extinderea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decat cele din zona montana.

Directiile de actiune pentru extinderea investitiilor in turism au fost fundamentate in baza studiului de cercetare aferent perioadei 2007-2016, studiu realizat de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Turism, la solicitarea Ministerului Turismului. Acest document prevede un set de obiective specifice, a caror realizare va avea ca efect ridicarea nivelului calitativ si cantitativ al serviciilor turistice.

Stabilirea investitiilor finantabile a fost realizata si pe baza unei consultari a unitatilor administrativ teritoriale, care au propus aproximativ 1.200 de idei de proiecte, functie de necesitatile locale de dezvoltare a infrastructurii turistice, bazate pe cererea turistica. In urma aplicarii filtrelor de selectie prezentate au fost selectate circa 140 de proiecte de interes local.

In contextul imbunatatirii performantelor turismului din ultima perioada si a cresterii competitivitatii si atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica la nivel regional si international, prin elaborarea unui program multianual pentru dezvoltarea investitiilor in turism se creeaza premisele de dezvoltare superioara a destinatiilor turistice din Romania, dar si a Romaniei ca macrodestinatie.