Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele formulate de Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta (CN APM) in cadrul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta al acestei companii, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit acestuia, prin angajamentele propuse, compania urmareste inlaturarea ingrijorarilor concurentiale ce au condus, in 2016, la declansarea investigatiei.

Astfel, angajamentele propuse de CN APM se refera la elaborarea unor metodologii transparente, nediscriminatorii si obiective in ceea ce priveste modul de stabilire a valorii chiriei si a clauzei de trafic de marfa, respectiv impunerea unui anumit volum de marfa, anual.

De asemenea, CN APM nu va mai conditiona eliberarea documentelor necesare desfasurarii activitatii in zona portuara de incheierea contractelor de inchiriere a terenului, decat in cazul in care nu sunt indeplinite anumite cerintele tehnice.

In acelasi timp, CN APM se angajeaza sa transparentizeze procedurile de eliberare a avizelor si a licentelor de lucru, prin publicarea acestora pe pagina oficiala de internet a CN APM, si sa elaboreze rapoarte periodice in care sa se precizeze care sunt solicitarile de avize, stadiul avizarii, eventuale motive de respingere si/sau solicitari de completare.

Lucrarile de dragaj de intretinere (asigurarea adancimii apei) vor fi efectuate de CN APM, din fonduri proprii, dupa ce se consulta cu operatorii economici interesati.

Compania se angajeaza sa se consulte cu operatorii economici din zona portuara pentru actualizarea si revizuirea Master Planului Port Constanta, precum si pentru elaborarea studiilor de fezabilitate ce se vor implementa in baza strategiei de dezvoltare aferenta acestui document.

Documentul, continand angajamentele formulate de CN APM, poate fi consultat pe pagina web a autoritatii de concurenta: www.consiliulconcurentei.ro.