Avocatul Laura Roca, din cadrul Baroului Bucuresti:

Legea include, sub denumirea de intreprindere, urmatoarele structuri legale: societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale.

1. Conditii pentru incadrarea in "randul" intreprinderilor mici si mijlocii

Potrivit dispozitiilor art 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile sunt acele intreprinderi care, in mod obligatoriu, au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250 si care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele doua conditii: realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

In masura in care o intreprindere are un numar mediu anual de salariati de cel mult 249, pentru a fi IMM este suficient sau sa se incadreze:

  • in plafonul prevazut pentru cifra de afaceri anuala neta (in aceasta situatie nemaiavand importanta care este valoarea activelor totale)
  • SAU sa se incadreze in plafonul prevazut pentru activele totale (in aceasta situatie nemaiavand importanta care este valoarea cifrei de afaceri anuale nete).

In masura in care, insa, intreprinderea are un numar mediu anual de 250 de salariati sau mai mare, indiferent de cifra de afaceri anuala neta si indiferent de valoarea activelor detinute, NU va putea fi incadrata in categoria IMM-urilor.

2. Cum stabilim categoria: microintreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare

IMM-urile se clasifica in microintreprinderi, intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii, folosindu-se o logica similara celei utilizate in modul de definire al intreprinderilor mici si mijlocii.

Potrivit acestei clasificari:

  • microintreprinderi: acele intreprinderi care au de la 0 pana la 9 salariati (inclusiv) si cel putin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuala neta”, respectiv „active totale”, este mai mic decat plafonul de 2 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei.
  • intreprinderi mici: acele intreprinderi care au intre 10 si 49 de salariati (inclusiv) si cel putin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuala neta”, respectiv „active totale”, se incadreaza in plafonul de cel mult 10 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei. 
  • intreprinderi mijlocii: cele care au intre 50 si 249 de salariati (inclusiv) si cel putin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuala neta”, respectiv „active totale”, se incadreaza in plafonul de cel mult 50 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei pentru cifra de afaceri anuala neta si respectiv in plafonul de cel mult 43 milioane euro (inclusiv) pentru activele totale.

3. O alta reglementare deosebit de importanta se refera la situatia in care, la data intocmirii situatiilor financiare anuale, intreprinderea nu se mai incadreaza in plafoanele stabilite privind numarul mediu de angajati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale.

Pentru aceste situatii legea prevede ca:

  • societatea respectiva nu isi va pierde calitatea de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere decat daca depasirea plafoanelor se produce in doua exercitii financiare consecutive.

4. Cum se calculeaza "numarul mediu de salariati"

Numarul mediu anual de salariati corespunde numarului mediu de persoane angajate in intreprindere in cursul anului, determinat pe baza lunara.

Determinarea numarului mediu de salariati dintr-o luna se face prin adunarea efectivelor zilnice de salariati, suma rezultata impartindu-se la numarul zilelor calendaristice din luna respectiva.

In calculul sumei efectivelor zilnice de salariati se includ si zilele de repaus saptamanal sau sarbatoare legala, in acest caz socotindu-se efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Pentru determinarea numarului mediu anual se aduna rezultatele corespunzatore fiecarei luni si se imparte la 12.

Potrivit legii, la calcularea numarului mediu anual de salariati se includ: salariatii angajati pe durata nedeterminata, salariatii temporari care lucreaza in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat intre intreprindere si un agent de munca temporara, pe durata acestui contract, prorietarii--directori, partenerii care desfasoara o activitate permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de intreprindere.

Salariatii cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca cu timp partial.

La calcularea numarului mediu anual de salariati nu se vor avea in vedere salariatii al caror contract individual de munca este suspendat pentru perioada luata in calcul, conform prevederilor legale, si ucenicii si elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de ucenicie sau de formare profesionala. De asemenea, nu vor fi luati in calcul salariatele/salariatii aflate/aflati in concediu de maternitate sau parental.

5. Ce reprezinta "cifra de afaceri anuala neta"

Cifra de afaceri anuala neta reprezinta sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a intreprinderii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe indirecte.

Prin active totale se intelege active imobilizate (imobilizari necorporale, corporale si financiare) plus active circulante (stocuri, productia in curs de executare, creante si alte valori in curs de valorificare) plus cheltuieli in avans.

Datele utilizate pentru calculul numarului mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta anuala si activele totale sunt cele raportate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

6. Despre exercitiul financiar

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

Durata exercitiului financiar este de 12 luni. Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca, in cazul unei intreprinderi nou-infiintate, ale carei situatii financiare nu au fost aprobate, in conditiile legii, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul/reprezentantii intreprinderii in cauza.