Comisia pentru Industrie din Camera Deputatilor a avizat proiectul de lege privind unele masuri pentru protejarea intereselor economice ale statului, cu unele amendamente. Astfel, a eliminat articolul din forma initiala care prevedea suspendarea pentru o perioada de cinci ani a privatizarii societatilor comerciale. In schimb, a lasat prevederile legate de nationalizarea actiunilor si activelor dobandite prin infractiuni in procesul de privatizare. De asemenea, a lasat si un articol care prevede majorarea capitalului social in cazul companiilor privatizate, cu valoarea reactualizata a terenurilor aduse ca aport al statului roman. Intr-o astfel de situatie s-ar afla OMV Petrom, Conpet, Hidroelectrica, Electrica, Oil Terminal. Vezi raspunsuri ale Ministerului Energiei legate de aceste companii.

Proiectul de lege privind protejarea intereselor economiceFoto: Hotnews

Acest proiect de lege a fost aprobat tacit de catre Senat, prima camera decizionala, in luna noiembrie. Initiatorul este senatorul PSD Serban Nicolae, alaturi de mai multi parlamentari din acelasi partid. Dupa ce a fost adoptat de Senat, proiectul a fost trimis in Camera Deputatilor. Vezi aici proiectul de lege.

  • Principalele prevederi legate de posibile nationalizari

Proiectul de lege prevede repararea prejudiciilor aduse intereselor statului in economie ca urmare a savarsirii unei infractiuni se realizeaza prin restabilirea situatiei juridice anterioare savarsirii infractiunii. Actiunile si activele dobandite prin infractiuni savarsite in procesul de privatizare a societatilor intra de drept in proprietatea statului la data emiterii actului prin care instanta de judecata sau procurorul, dupa caz, dispune masurile de reparare a prejudiciilor.

Aceste dispozitii privitoare la actiuni si active se aplica indiferent daca valoarea sau numarul acestora s-a modificat, precum si actiunilor si activelor dobandite prin operatiuni ce constituie consecinte ale fraudelor produse in procesul de privatizare.

In termen de 15 zile de la data emiterii actului prin care s-au dispus masurile de reparare a prejudiciilor, Oficiul Registrului Comertului are obligatia de a opera inregistrarea drepturilor statului asupra participatiilor la operatorii economici in cauza.

Titlurile de despagubire si titlurile de conversie valorificate prin actiuni emise de Fondul Proprietatea, dobandite prin infractiuni savarsite in procedura de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv stabilita la Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta. Actiunile la Fondul Proprietatea dobandite prin titluri de despagubire sau titluri de conversie obtinute prin infractiuni intra in proprietatea statului, la data emiterii actului prin care instanta de judecata sau procurorul a dispus masurile, indiferent de detinatorul actual, la valoarea la care s-a facut conversia.

  • Regiile autonome se transforma in societati comerciale

Regiile autonome care sunt organizate si functioneaza in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, se transforma in societati comerciale pe actiuni in sistem dualist, conform Legii societatilor nr.31/1990, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Statul poate dobandi si tranzactiona actiuni sau parti sociale, dupa caz. prin aport la constituirea capitalului social, aport la majorarea capitalului social sau achizitie directa, in oricare din modurile prevazute de lege, precum si prin conversia creantelor sale.

  • Majorarea capitalului social in favoarea statului

In cazul terenurilor pentru care nu s-a finalizat procedura prevazuta la art.12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, se procedeaza la majorarea capitalului social al societatilor detinatoare, in favoarea statului, potrivit prezentei legi.

In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se procedeaza la identificarea si evaluarea actualizata a terenurilor.

Dupa finalizarea procedurilor de identificare si evaluare a terenurilor, oficiul registrului comertului va inregistra majorarea capitalului social prin aportul in natura al statului roman, la solicitarea autoritatii publice competente, in termen de 15 zile de la solicitare.

In cazul in care statul nu mai detine calitatea de actionar la respectiva societate, acesta redobandeste aceasta calitate prin majorarea capitalului social cu aport in natura reprezentat de valoarea terenurilor.

Dispozitiile se aplica si societatilor privatizate potrivit unor legi speciale.

  • Situatia majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor la OMV Petrom si Conpet

In aceasta situatie s-ar afla OMV Petrom, la care nu a fost inca efectuata majorarea de capital, in conditiile in care exista in acest sens o decizie a Curtii de Conturi inca din 2009, iar contractul de privatizare prevedea ca termen limita pentru aceasta actiune 14.02.2007.

Potrivit unui raspuns al Ministerului Energiei transmis in urma unei solicitari HotNews.ro, Pana in prezent OMV Petrom nu a notificat Ministerul Energiei referitor la finalizarea obtinerii tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor fapt pentru care nu s-au indeplinit conditiile legale pentru declansare a procedurii de majorare a capitalului social al societatii.

Conform informatiilor transmise de societate, se continua, de catre aceasta, eforturile de obtinere a certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate (CDAP) pentru terenuri reprezentand mai putin de 1% din suprafata totala a terenurilor necesare desfasurarii obiactului de activitate a OMV Petrom iar suprafata totala a acestora, cu a caror valoare se va majora capitalul social, va fi cunoscuta la finalizarea acestei actiuni, mai arata Ministerul Energiei.

Potrivit acestuia, dificultatile in obtinerea CADP-urilor au constat in cauze legate in principal de obtinerea avizelor din partea autoritatilor locale, refuzul persoanelor fizice de a semna procesele verbale de vecinatate pentru terenurile pentru care urma sa se obtina CADP, etc.

Valoarea terenurilor care urmeaza sa faca obiectul majorarii de capital social al OMV Petrom este stabilita de evaluatorii independenti angajati de catre societate, conform HG 107/2008, si va fi comunicata actionarilor in cadrul AGEA de aprobare a majorarii capitalului social.

Ministerul Energiei sustine ca transmite periodic Curtii de Conturi a Romaniei stadiul obtinerii certificatelor de proprietate asupra terenurilor de catre de OMV Petrom precum si demersurile facute catre societate si cumparator in vederea finalizarii celei de a doua majorari a capitalului social al OMV Petrom.

De asemenea, si in cazul Conpet trebuia facuta majorarea de capital la Conpet SA, in conditiile in care exista o decizie a Curtii de Conturi din 2013 care prevede acest lucru. In cazul Conpet, au avut loc 2 Adunari Generale Extraordinare ale Actionarilor avand ca subiect aprobarea majorarii capitalului social, in data de 19.05.2016, respectiv 05.07.2016. In conformitate cu prevederile Statutului Conpet, decizia de majorare a capitalului social poate fi luata in conditiile existentei unui cvorum de 75% din capitalul social.

Avand in vedere ca, la niciuna dintre cele doua adunari mentionate anterior nu s-a putut asigura cvorumul, nu s-a putut emite hotararea de majorare a capitalului social.

Potrivit Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, valoarea calculata a terenurilor care reprezinta aportul in natura al Statului roman la data tinerii celor 2 sedinte AGEA amintite anterior era de 55.608.720 lei. Valoarea reactualizata a terenurilor va fi cunoscuta la momentul convocarii AGEA pentru majorarea capitalului social.

In situatia in care Statul roman, in calitate de actionar majoritar, doreste sa realizeze majorarea de capital chiar daca actionarii minoritari se opun, sunt posibile urmatoarele scenarii. Un scenariu este emiterea unei Hotarari indiferent de pozitia actionarilor minoritari cu conditia asigurarii cvorumului statutar (75%) in conditiile in care Statul Roman detine numai 58,75% din actiuni. Aceasta Hotarare pentru care actionarii minoritari au votat impotriva, poate fi atacata in instanta pentru anulare de catre acestia. A doua varianta ca Hotararea nu poate fi emisa in conditiile in care nu se asigura cvorumul statutar.

Ministerul Energiei mai arata ca in plus fata de cele doua societati mentionate anterior, majorari de capital mai trebuiesc efectuate la urmatoarele societati din portofoliul Ministerului Energiei: Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Electrica, Oil Terminal Constanta. In lipsa unui raport de evaluare, nu se poate preciza care este valoarea actualizata a terenurilor, a mai transmis Ministerul Energiei la solicitarea HotNews.ro.