Compania TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul aerian a platit in perioada 2012-2016, despagubiri in suma de circa 3,8 milioane lei din cauza neregularitatilor de zbor, noteaza Agerpres.

Avion TaromFoto: Agerpres

"Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei in perioada 2012-2016, cu impact negativ asupra bugetului si imaginii Companiei. Evolutia reclamatiilor indica o diminuare continua a gradului de satisfactie a clientilor in perioada auditata. Masurile luate de management privind implementarea standardelor de control intern managerial nu au fost indeajuns de eficiente, astfel incat sistemul de control intern nu a fost in masura sa asigure in totalitate detectarea si corectarea erorilor, a abaterilor si a cazurilor de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in administrarea patrimoniului. Managementul Companiei a acordat o atentie insuficienta auditului intern si rezultatelor activitatii acestuia, avand in vedere ca recomandarile formulate de auditorii interni ca urmare a identificarii unor vulnerabilitati, riscuri sau disfunctionalitati in activitatea Companiei nu au reprezentat o prioritate, aproximativ 75% din totalul acestora au ramas neimplementate sau implementate partial", se mentioneaza in raport.

Acesta mai evidentiaza ca in intervalul 2012-2015, veniturile totale realizate au inregistrat un trend usor ascendent, dar, in anul 2016, acestea au avut o evolutie nefavorabila, situandu-se sub nivelul realizat la inceputul perioadei. Resursele financiare anuale totale pe care TAROM le-a avut la dispozitie in perioada auditata pentru desfasurarea activitatii au fost cuprinse intre un minim de 1,24 miliarde lei, realizat in anul 2016, si un maxim de 1,372 miliarde lei, realizat in anul 2015.

Cheltuielile anuale totale efectuate de TAROM pentru desfasurarea activitatii au fost cuprinse intre un minim de 1,287 miliarde lei, in anul 2016, si un maxim de 1,497 miliarde lei, in anul 2012.

Pe de alta parte, desi piata transportului aerian din Romania a cunoscut o crestere semnificativa in perioada 2012-2016, TAROM nu a reusit sa valorifice potentialul existent, realizand un grad de incarcare a aeronavelor care nu a asigurat eficienta operationala. Atat din operarea rutelor pe care TAROM nu s-a confruntat cu concurenta altor companii, cat si din exploatarea celorlalte rute, in perioada 2012-2016 nu s-a reusit obtinerea de profit.

Conform raportului, managementul Companiei nu a reusit sa identifice si sa exploateze in mod eficient toate sursele potentiale de venituri. Sumele achitate pentru realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionarea de material aeronautic ale TAROM, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor in conformitate cu prevederile legale, au majorat capitalul social al TAROM, numarul de actiuni si cota de participare a statului la capitalul social.

"Avantajul competitiv dat de aflarea in proprietate a aeronavelor a fost intr-o anumita masura diminuat de structura eterogena a flotei, care determina costuri mai ridicate de operare si intretinere. Nu au fost identificate cele mai eficiente modalitati de exploatare a flotei de aeronave si de valorificare a aeronavelor oprite de la zbor, precum si de exploatare a cladirilor si terenurilor aflate in proprietate. Au fost identificate cazuri de efectuare a unor cheltuieli neeconomicoase cu inchirierea de spatii pentru parcare si birouri pentru salariati (cheltuielile au depasit suma de 1 milion lei anual, numai in anul 2016 valoarea chiriilor pentru parcare situandu-se la nivelul sumei de 432 mii lei), desi compania detine in proprietate atat terenuri, cat si spatii pentru birouri neutilizate sau utilizate ineficient", se spune in raportul Curtii de Conturi.

Acesta mai semnaleaza ca in perioada auditata au avut loc numeroase schimbari in managementul Companiei, ceea ce a reprezentat un factor perturbator in elaborarea si implementarea unei strategii coerente, care sa conduca la atingerea obiectivelor de performanta. In doar cinci ani, la conducerea TAROM s-au schimbat 39 de persoane, fie dintre membrii CA, fie din conducerea executiva.