​Senatul a aprobat, în calitate de primă cameră decizională, inițiativa legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI). Senatul a acceptat și o serie de amendamente propuse de Guvern, unul vizând formarea Fondului din pachete minoritare sau majoritare deținute de stat la 23 de societăți, nu 89 cum erau în proiectul inițial. De asemenea, managerii Fondului vor fi selectați în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu mandat de 4 ani. Fondul va prezenta rapoarte de activitate Ministerului Finanțelor, nu Parlamentului cum prevedea proiectul inițial, și nu va putea beneficia de garanții guvernamentale sau orice altă formă de sprijin din partea statului.

Companiile propuse de Guvern pentru a face parte din FondFoto: Hotnews

Societățile propuse de Guvern: Electrica, Delgaz Grid SA, E.ON Energie România, Chimcomplex, OMV Petrom, Telekom România, Antibiotice SA, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Loteria Română, IAR SA, Oil Terminal, Cuprumin, Unifarm, SN Apelor Române, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime, Romgaz, Hidroelectrica, CN Aeroporturi București, Nuclearelectrica, Imprimeria Națională, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime și Conpet.

Un alt amendament prevede ca Fondul să aibă un capital social de 1,85 miliarde de lei format din aport în natură din pachete de acțiuni față de 9 miliarde lei cât este în proiectul inițial.

Potrivit amendamentelor, strategia investițională Fondul ar urma să fie aprobată de Guvern și ar urma să vizeze printre altele dezvoltarea infrastructurii și stimularea inovației. Indicatorii de performanță pe termen mediu și lung vor fi elaborați de Ministerul Finanțelor, iar evaluarea lor va fi făcută tot de Ministerul Finanțelor.

Un alt amendament prevede că înstrăinarea de acțiuni și active să fie făcută în condiții de piață, de transparență și competitivitate. Rămâne în continuare articolul prin care înstrăinarea de acțiuni și active să fie exceptată de la prevederile OUG 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.

Societățile care vor forma fondul își vor stabili în mod independent strategiile comerciale și comportamentul pe piață. Fondul, în calitatea sa de acționar, nu va stabili și nu va influența, direct sau indirect, strategiile comerciale și comportamentul pe piață al societăților pe care le deține în portofoliu, și nu se va implica în activitatea de zi cu zi a companiilor.

De asemenea, propune interzicerea schimburilor de informații sensibile din punct de vedere comercial între societăți. FSDI nu va putea impune și nu va facilita, direct sau indirect, schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial între societățile pe care le deține în portofoliu.

Primii membri ai CS vor fi numiți temporar (maxim 18 luni) de acționar prin Ministerul Finanțelor, iar aceștia să numească Directoratul. Numirea primilor membri ar urma să fie facută în baza unui proces de selecție, prin respectarea criteriior prevăzute de OUG 109/2011. Forma inițială a proiectului de lege prevedea că primii membri vor fi numiți prin hotărâre a celor două Camere ale Parlamentului.

De asemenea, managerii vor fi remunerați în baza unor indicatori de performanță stabiliți prin mandat. Membrii CS nu pot fi membri ai Directoratului, iar mandatul lor va fi de patru ani, nu șase cum prevedea proiectul inițial.

În ceea ce privește aplicarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, Guvernul propune aplicarea ei în cazul FSDI cu excepția prevederilor referitoare la remunerarea managerilor. De asemenea, informațiile care au caracter secret sau confidențial sau care pot afecta mediul concurențial nu vor face obiectul regulilor de transparență.

Guvernul a adus amendamente după ce Eurostat a constatat că există prevederi din proiectul de lege care ar afecta clasificarea Fondului în afara sectorului administrației publice, putând avea impact pe deficit și datorie publică.

Potrivit punctului de vedere al Guvernului, forma adoptată de Senat va trebui transmisă către Eurostat în vedere "obținerii cât mai urgent posibil a opiniei ex-ante".

Pentru mai multe amănunte, citește: Controversele Legii privind înființarea Fondului suveran de investiții: Eurostat cere modificarea unor prevederi care sa asigure independența față de stat