Brexitul poate afecta companiile din statele membre ale Uniunii Europene, iar Comisia Europeană spune că, pentru evitarea oricăror probleme, acestea trebuie să se pregătească și să finalizeze acțiunile administrative înainte de 30 martie 2019. Sunt șapte lucruri pe care întreprinderile din statele membre UE trebuie să le știe.

BrexitFoto: Flickr/ www.inkmedia.eu

Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană vineri, 29 martie 2019, la miezul nopții, adică exact la doi ani după ce a notificat Consiliului European intenția de a se retrage. Începând cu 30 martie 2019, Regatul Unit va deveni o țară terță.

Șapte lucruri pe care trebuie să le știe companiile din UE 27:

1. Trebuie să vă pregătiți pentru 30 martie 2019

Dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, majoritatea efectelor juridice ale Brexitului se vor aplica de la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni, ale cărei condiții sunt prevăzute în proiectul de acord de retragere.

În absența unui acord de retragere, nu va exista o perioadă de tranziție și dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în regatul Unit începând cu 30 martie 2019.

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit privind termenii acordului de retragere sunt în curs. După încheierea negocierilor, acordul de retragere va trebui ratificat. Viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit poate fi negociată numai după ce Marea Britanie va înceta să mai fie stat membru.

Prin urmare, pentru evitarea oricărei perturbări, toate întreprinderile vizate trebuie să se pregătească, să ia toate deciziile necesare și să finalizeze acțiunile administrative care se impun înainte de 30 martie 2019.

2. Responsabilitățile din cadrul lanțului de aprovizionare

În temeiul dreptului UE, întreprinderile au responsabilități diferite în funcție de poziția pe care o ocupă în lanțul de aprovizionare - producător, importator, distribuitor angro.

De exemplu, post-Brexit, dacă întreprinderile din UE27 care cumpără mărfuri din Regatul Unit vor fi considerate importatori în sensul legislației UE privind produsele, acestea vor avea un alt set de obligații în temeiul dreptului UE.

Dacă primiți produse din Regatul Unit, ar trebui să evaluați de pe acum responsabilitățile care vă revin în temeiul dreptului UE.

3. Certificate, licențe și autorizații

Dacă activitatea se bazează pe certificate, licențe sau autorizații eliberate de autoritățile Regatului Unit sau de organisme cu sediul în Regatul Unit - sau deținute de o persoană stabilită în Regatul Unit -, se poate ca acestea să nu mai fie valabile în UE post-Brexit. Este posibil să trebuiască să fie transferate sau să fie solicitate unele noi, eliberate de o instituție sau autoritate cu sediul în UE27. Acest lucru este valabil în special în cazul certificatelor, licențelor și autorizațiilor eliberate pentru mărfuri (de exemplu, în sectorul autovehiculelor sau al dispozitivelor medicale) și pentru servicii (de exemplu, în sectorul transporturilor, în sectorul rediodifuziunii sau în sectorul financiar).

Ar trebui să luați acum toate măsurile pentru a transfera în UE27 certificatele, licențele sau autorizațiile eliberate în Regatul Unit sau să obțineți altele noi.

4. Vamă, TVA și accize

În domeniul vamal și în ceea ce privește impozitele indirecte, există o foarte mare diferență între transportarea mărfurilor pe teritoriul UE sau către/dinspre o țară terță. Post-Brexit, activitățile comerciale cu Regatul Unit vor deveni mai complexe în ceea ce privește procedurile vamale și procedurile în materie de TVA.

Dacă faceți schimburi comerciale cu întreprinderi din Regatul Unit, ar trebui să vă familiarizați cu procedurile și normele UE care se vor aplica post-Brexit, în special dacă până acum ați avut o experiență redusă sau nu ați avut deloc experiență în materie de schimburi comerciale cu țările terțe.

5. Regulile de origine

Atunci când exportă produse către țările terțe cu care UE a încheiet un acord de liber schimb, exportatorii pot beneficia de un regim tarifar preferențial dacă produsele au suficient "conținut din UE" confort regulilor de origine. Post-Brexit, factorii de producție din Regatul Unit care contribuie la produsul finit nu vor mai putea fi considerați conținut din UE.

Prin urmare, ar trebui să vă analizați lanțurile de aprovizionare și să începeți să tratați orice factor de producție din Regatul Unit ca fiind "neoriginar", pentru a asigura originea preferențială din UE a mărfurilor dumneavoastră.

6. Interdicții și restricții privind importul/exportul de mărfuri

Pentru a proteja sănătatea, siguranța și mediul, normele UE restricționează importul/exportul anumitor mărfuri către și din țările terțe. De exemplu, animale vii, produse de origine animală și anumite plante și produse vegetale, precum ambalajele din lemn.

Importurile/exporturile anumitor produse fac obiectul unor autorizații sau notificări specifice, de exemplu în cazul materialelor radioactive, al deșeurilor sau al substanțelor chimice. Post-Brexit, mărfurile care au ca destinație Regatul Unit sau care sunt expediate din Regatul Unit vor face obiectul acestor norme ale UE.

Ar trebui să luați măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu interdicțiile și restricțiile UE în materie de import/export.

7. Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, datele cu caracter personal pot circula liber între statele membre UE. Post-Brexit, transferul datelor cu caracter personal din UE către Regatul Unit va fi în continuare posibil, dar va face obiectul unor condiții specifice prevăzute în dreptul UE. Întreprinderile care transmit în prezent date cu caracter personal către Regatul Unit trebuie să aibă în vedere faptul că această operațiune va deveni un "transfer" de date cu caracter personal către o țară terță. În cazul în care nivelul de protecție a datelor cu caracter personal din Regatul Unit este în esență echivalent cu cel din UE și sunt îndeplinite anumite condiții, Comisia Europeană poate lua o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, care va permite transferul fără restricții de date cu caracter personal către Regatul Unit.

Totuși, întreprinderile trebuie să evaluze dacă, în absența unei decizii privind nivelul de protecție, sunt necesare măsuri pentru asigurarea faptului că aceste transferuri rămân posibile.

Brexitul poate afecta întreprinderile din UE 27 și în multe alte moduri. Printre exemple se numără normele aplicabile întreprinderilor înregistrate doar în Regatul Unit, dar care își desfășoară activitatea în UE27, conformitatea mărfurilor introduse pe piața UE, alegerea auditorilor, alegerea jurisdicției în cadrul contractelor și recunoașterea calificăriloe peofesionale. Companiilor li se recomandă consultarea avizelor privind pregătirea elaborate de Comisia Europeană.

Sursa - Reprezentanța Comisiei Europene în România