Libera circulaţie a lucrătorilor este un principiu fundamental înscris chiar în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, la articolul 45, potrivit Comisiei Europene. În plus, legislaţia secundară a UE şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie prevăd drepturi clare ale cetățenilor Uniunii Europene în privința liberei circulații. Reamintim că ministrul finanțelor Eugen Teodorovici vrea să propună limitarea dreptului de a lucra în statele membre UE.

MuncitoriFoto: Comisia Europeana

Drepturile cetățenilor UE

 • să-şi caute un loc de muncă într-o altă ţară din UE
 • să lucreze în ţara respectivă, fără a avea nevoie de un permis de muncă
 • să locuiască în ţara respectivă în acest scop
 • să rămână în ţara respectivă după expirarea perioadei de angajare
 • să beneficieze de acelaşi tratament ca şi cetăţenii ţării respective în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, condiţiile de muncă şi toate celelalte avantaje sociale şi fiscale.

În căutarea unui loc de muncă, cetățenii mai au dreptul

 • să beneficieze de asistenţă din partea agenţiilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, la fel ca şi resortisanţii ţării gazdă
 • să locuiască în ţara gazdă pentru o perioadă suficientă pentru a-şi putea căuta un loc de muncă, pentru a aplica pentru un post şi pentru a fi angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu pot fi expulzate dacă pot dovedi că încă sunt în căutarea unui loc de muncă şi că au şanse reale de a fi angajate.

Cetăţenii UE îşi pot transfera anumite drepturi legate de asigurările de sănătate şi de securitate socială în ţara în care urmează să se angajeze.

În cazul persoanelor care lucrează în anumite sectoare de activitate, este posibilă recunoaşterea calificărilor profesionale în alte ţări.

Coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul UE prevede dispoziţii menite să protejeze drepturile cetăţenilor care se deplasează în UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Cine poate beneficia de această libertate de circulaţie?

 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (ex. cetăţenii UE care se stabilesc într-o altă ţară a UE pentru a căuta un loc de muncă, în anumite condiţii)
 • Cetăţenii UE care lucrează în alt stat membru
 • Cetăţenii UE care revin în ţara de origine după ce au lucrat în alt stat membru
 • Membrii de familie ai acestora.

Ce restricţii se aplică?

 • Există restricţii aplicabile din considerente care ţin de siguranţa publică, de ordinea publică, de protecţia sănătăţii şi de eligibilitatea pentru un loc de muncă în sectorul public.
 • Anumite restricţii temporare se aplică în cazul cetăţenilor din Croaţia.

Pentru mai multe amănunte, vezi aici informațiile Comisiei Europene

Potrivit tratatului UE, articolul 45, lucrătorii au dreptul la:

(1) Libera circulație a lucrătorilor este garantată în cadrul Uniunii.

(2) Libera circulație implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă.

(3) Sub rezerva restricțiilor justificate de motive de ordine publică, siguranță publică și sănătate publică, libera circulație a lucrătorilor implică dreptul:

 • (a) de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă;
 • (b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;
 • (c) de ședere într-un stat membru pentru a desfășura o activitate salarizată în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor statului respectiv;
 • (d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acest stat, în condițiile care vor face obiectul unor regulamente adoptate de Comisie.

Reamintim că marți, Teodorovici a afirmat că românii care lucrează în străinătate ar trebui să aibă un singur permis de muncă, valabil pentru o perioadă limitată.

“Eu am ridicat problema asta și la nivelul colegilor mei, miniștrii de finanțe din cadrul Uniunii Europene. Poate e mai restrictivă sau de altă natură această măsură, dar asta este. Trebuie să învățăm la nivel european că, cu cât o zonă devine mai săracă, alta devine mai bogată, dar undeva lucrurile se rup. Trebuie să fie cu adevărat acea coeziune socială, nu încarci și întărești partea de Vest și lași restul de Europă din fel de fel de condiții, în afară”, a spus ministrul Finanțelor.

"Iar văd știri că Teodorovici vrea să reformeze Europa. Nu domnule, permisul de muncă să fie același ca și timp în toate statele. Nu mai ai voie, după primul permis, să-ți reînnoiești dreptul de muncă, ca să fii obligat să migrezi în Europa. Așa, dacă ajunge în Germania și tot primește drept de muncă, deci nu o să se întoarcă în veci în Croația, România de unde a plecat. Maxim 5 ani și, la revedere, să te duci în altă țară să îți cauți loc de muncă”, a mai spus Teodorovici.